วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

60
พรรษา
60 year
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
beloved princess
ปิยราชกุมารี

นิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้ถ่ายพระฉายาลักษณ์
หนังสือปิยราชกุมารี
(Beloved Princess)

new year greeting card


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๘
แก่ปวงชนชาวไทย


ส.ค.ส. ๒๕๕๘
มะแมแพะน่ารัก
ฟาร์มฉันมีแพะอยู่สองชนิด
แบล็กเบงกอลดำสนิทตัวไม่ใหญ่
แพะจำนาปารีสูงกว่าใคร
ต้องติดใจงามสง่าน่ารักจัง
เหล่าพวกแพะปีมะแมนำแต่สุข
ปีนี้ห่างภัยไกลทุกข์กว่าหนหลัง
ทั้งแข็งแรงร่างกายมีพลัง
ประดุจดังจิตหมายสบายเอย

info
royal birthday merit

พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
info play

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
photograph
celebration sanamluang

จุดเทียนถวายพระพรชัย และ
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง


info play
wipo award creative excellence award

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(World Intellectual Property Organization : WIPO)
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์
(WIPO Award for Creative Excellence)

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

princess maha chakri award
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award)

รางวัลระดับนานาชาติ
สำหรับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ลูกศิษย์
และคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

anniversary
เหรียญกษาปณ์

เหรียญกษาปณ์ ตราไปรษณียากร
และ ธนบัตร
ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ


info
chinese new year

มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช
งานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ๒๕๕๘
เฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ ๕ รอบ


info play

การแสดงดนตรีไทย
โดย
ครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
ประจำปี ๒๕๕๘
ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info play
thai classical music united kingdom
Senate House

การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ณ Senate House
มหาวิทยาลัยลอนดอน
สหราชอาณาจักร


info play
celebration nan lanna

วันนี้วันดี สักการะราชกุมารี ในนันทบุรีศรีลานนา
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘

ณ อุทยานลานนา จังหวัดน่าน

military celebration

พิธีเทิดเกียรติและ
อำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล
ปี ๒๕๕๘

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จังหวัดนครนายก


info play

ช้าง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปล่อย ช้าง
และสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
info video

สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

  เครื่องพิมพ์ ๓ มิต

เครื่องพิมพ์ ๓ มิติ ใน Fab lab
(ถ่ายรูปตัวเองแต่ไม่ใช่เซลฟี่)
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เยอรมนี

เด็กนักเรียนเลี้ยงปลา

เด็กนักเรียนเลี้ยงปลา
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประเทศไทย

ผลิตผลโรงเรียน ตชด.

ผลิตผลโรงเรียน ตชด.
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ประเทศไทย

เค้กวันเกิดก้อนที่ ๔๐ จิตรลดารุ่น ๕

เค้กวันเกิดก้อนที่ ๔๐ จิตรลดารุ่น ๕
๑ เมษายน ๒๕๕๘
ประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พันธุ์พืชจากเบอร์ลิน
ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เชียงราย
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เชียงราย

sirindhorn

สมเด็จพระเทพ

อ้างอิง

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ภาพ : นิติกร กรัยวิเชียร หนังสือปิยราชกุมารี (Beloved Princess)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่ปวงชนชาวไทย

ภาพ ๐๑ : www.komchadluek.net

ภาพ ๐๒ : www.trang.nfe.go.th

พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพ ๐๑ : www.tnews.co.th

ภาพ ๐๒ : www.posttoday.com

วิดีโอ : www.youtube.com

จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ภาพ : www.most.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์

ภาพ ๐๑ : www.welovethaiking.com

ภาพ ๐๒ : www.nationtv.tv

วิดีโอ : www.thainews.prd.go.th

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ภาพ : www.pmca.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เหรียญกษาปณ์ ตราไปรษณียากร และธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ ๐๑ : www.mpics.manager.co.th

ภาพ ๐๒ : www.komchadluek.net

ภาพ ๐๓ : www.3.bp.blogspot.com

ภาพ ๐๔ : www.thainews.prd.go.th

ภาพ ๐๕ : www.postemart.com

มะแมเบิกฟ้า เฉลิมหล้ามหามงคล พูนผลเยาวราช

ภาพ : www.welovethaiking.co

วิดีโอ : www.youtube.com

อ้างอิง

การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ประจําปี ๒๕๕๘

ภาพ : www.thaiembassyuk.org.uk

การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ภาพ : www.thaiembassyuk.org.uk

วิดีโอ : www.youtube.com

วันนี้วันดี สักการะราชกุมารี ในนันทบุรีศรีลานนา เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ ๐๑ : www.chaoprayanews.com

ภาพ ๐๒ : www.pbs.twimg.com

ภาพ ๐๓ : www.resource.nationtv.tv

วิดีโอ : www.youtube.com

พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ปี ๒๕๕๘

ภาพ ๐๑ : www.news.mthai.com

ภาพ ๐๒ : www.biznews.com

ทรงปล่อย ช้าง และสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

ภาพ : มูลนิธคืนช้างสู่ธรรมชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

ภาพพระฉายาลักษณ์

ภาพ ๐๑ : นิติกร กรัยวิเชียร

ภาพ ๐๒ : ปิยราชกุมารี

วิดีโอ : www.youtube.com