พ.ศ./พรรษา

22
พรรษา

วิศิษฏศิลปิน


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ทรงร่วมกิจกรรมนิสิต

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


info

ทรงร่วมขับร้องเพลงลูกทุ่ง

“แสบเข้าไปถึงทรวง”

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงสำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทรงได้รับพระราชทาน
ปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และ เหรียญทองคะแนนเยี่ยมตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


info play

พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์

พระราชพิธี
สถาปนา
พระราชอิสริยศักดิ์

พระราชพิธีสถาปนา
พระราชอิสริยศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
สถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฉลิมพระนามาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี”

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดำรงตำแหน่ง อุปนายิกา
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ทรงศึกษาระดับปริญญาโท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมกันทั้งสองแห่ง


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เสด็จไปทรงเปิด หอศิลปแห่งชาติ


info

พระนิพนธ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

พระนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


บทพระนิพนธ์บางเรื่อง


info

กษัตริยานุสรณ์


info play


รวมบทพระนิพนธ์
(พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐)


infoคำฉันท์ดุษฎีสังเวย และกาพย์ขับไม้


info

พระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เมื่อทรงพระเยาว์


info

จารึกปราสาทหินพนมวัน


info

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

พระราชทานไว้ประดับที่เรือยุทธการช้าง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๐
วาดเส้น
ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ๑๖ มิ.ย.๒๐” ที่มุมซ้ายล่าง

เสด็จเยือนประเทศอิสราเอล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เสด็จไปทรงเยือนประเทศอิสราเอลและอิหร่าน


info

พระนิพนธ์บทร้อง

   “ขึ้นพลับพลา แขกบรเทศ”


   “ปลาทอง เถา”


   “เต่ากินผักบุ้ง”

   ทรงพระนิพนธ์บทร้องนี้เพื่อเป็นเพลงลาส่งท้ายในการบรรเลง
   ขณะทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    play

   “อกทะเล”

   music play


พระนิพนธ์บทร้อง

   “ขึ้นพลับพลา แขกบรเทศ”


   “ปลาทอง เถา”


   “เต่ากินผักบุ้ง”

   ทรงพระนิพนธ์บทร้องนี้เพื่อเป็นเพลงลาส่งท้ายในการบรรเลง
   ขณะทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    play

   “อกทะเล”


music

แผ่นเสียงดนตรีไทยอันทรงคุณค่า

การบันทึกเสียงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ขณะทรงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย
กับวงดนตรีไทยของสโมสรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในรายการ “สังคีตภิรมย์” ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง ๙


“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง

บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม”


ยกฐานะอำเภอพะเยาขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา
จังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย


info


“เราจักสำแดงความเป็นไทยต่อโลก”

คำโฆษณาในการประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์อมตะตลอดกาล แผลเก่า
สร้างรายได้สูงที่สุดในขณะนั้น ได้รับรางวัลพระสุรัสวดี
และรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพยนตร์
ณ ประเทศฝรั่งเศส


info play

สตาร์ วอร์ส (Star Wars)

ภาพยนตร์แนวจินตนาการออกฉายในสหรัฐอเมริกา
ประสบความสำเร็จทั้งรายได้และความนิยม
เป็นหนึ่งในภาพยนตร์อมตะตลอดกาล


info play

ทาส (Roots)

ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องยาวที่โด่งดัง
ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
สร้างจากวรรณกรรมยอดเยี่ยม
ของ อเล็กซ์ ฮาลีย์ (Alex Haley)


info playภาพยนตร์เพลง Saturday Night Fever
สร้างตำนานดนตรีดิสโก้ การเต้นรำแสนสนุกสนาน
ส่งผลให้เพลงประกอบภาพยนตร์
“How Deep is Your Love”
ซึ่งวงบีจีส์ (Bee Gees) ขับร้อง
กลายเป็นเพลงยอดนิยมตลอดกาล


info play play

อ้างอิง

พระราชพิธีอภิเษกสมรส

ภาพ : ที่ระลึกวันอภิเษกสมรส

ทรงร่วมกิจกรรมนิสิต

ภาพ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จเยือนประเทศอิสราเอล

ภาพ : เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ภาพ : www.pantip.com

วิดีโอ : www.en.wikipedia.org

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ช้างต้น สัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ

ทรงศึกษาระดับปริญญาโท

ภาพ ๐๑ : ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ภาพ ๐๒ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

แผ่นเสียงดนตรีไทยอันทรงคุณค่า

ภาพ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วิดีโอ : www.youtube.com

สตาร์ วอร์ส (Star Wars)

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

พระนิพนธ์บทร้อง

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขับร้องเพลง
ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

Saturday Night Fever

ภาพ ๐๑ : www.dailyedge.ie

ภาพ ๐๒ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

ทาส (Roots)

ภาพ : www.colleencorby.net

หอศิลปแห่งชาติ

ภาพ : www.nationalmuseums.finearts.go.th

จังหวัดพะเยา

ภาพ : www.pcoc.moc.go.th

แผลเก่า

ภาพ ๐๑ : www.th.wikipedia.org
ภาพ ๐๒ : www.kamoman.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ภาพ : www.sirindhorn.net