วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

4
พรรษา
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้
รถไฟพระที่นั่ง
ภาคใต้
ทรงเยี่ยมราษฎร

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้

info video

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน


โดยกระบวนพยุหยาตรา
ทางชลมารค


เป็นครั้งแรก ณ วัดอรุณราชวราราม


info video

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด

พระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภช

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ

ช้างเผือกเชือกแรกในรัชกาล นับเป็นการฟื้นฟู
และสืบทอดโบราณราชประเพณี


info info

ซีเกมส์
กีฬา
แหลมทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดคบเพลิงพระราชทาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games) ครั้งที่ ๑
ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กีฬาซีเกมส์ (SEA Games)


info video

พระอิริยาบถ
กับครอบครัว

  • พระอิริยาบถ
  • ครอบครัว
  • ภาพถ่าย
  • พระอิริยาบถกับครอบครัว
    • สมเด็จพระเทพ
    • photograph
    • Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

โปรดทรงพระอักษรด้านวรรณคดี

ขุนศึก

ขุนศึก ผลงานเรื่องสุดท้ายของ ไม้ เมืองเดิม
สร้างเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรก
ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง ๔ บางขุนพรหม


info

สมาคมถ่ายภาพ
ประเทศไทย

ตั้ง สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนวงการถ่ายภาพของไทย
ปัจจุบันใช้ชื่อ สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์


info

thailand


เปิด สะพานกรุงเทพ
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดและปิดให้เรือผ่านได้


info

วงดุริยางค์

วงดุริยางค์ราชนาวี
วงซิมโฟนีออร์เคสตรา
วงแรกของประเทศไทย
เปิดการแสดงเป็นครั้งแรก
ณ หอประชุมวัฒนธรรม
ต่อมาได้จัดแสดงดนตรีตามพระราชประสงค์
ของ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เรียก กาชาดคอนเสิร์ต
และเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน


info video video

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ ๒๐
เปิด พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์
(Guggenheim Museum)


แฟรงค์ ลอย ไรท์ (Frank Lloyd Wright) สถาปนิกชื่อดังเป็นผู้ออกแบบ

อ้างอิง

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้

ภาพ : เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๐๒

วิดีโอ : www.youtube.com

กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ภาพ : Chronicle of Thailand

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีรับและขึ้นระวางสมโภช

ภาพ : www.pradub-sukhum.com

วิดีโอ : www.youtube.com

กีฬาแหลมทอง

ภาพ : ๐๑ www.pradue-sukhum.com
ภาพ : ๐๒ www.natsiam.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ขุนศึก

ภาพ : www.th.wikipedia.org

เปิด สะพานกรุงเทพ

ภาพ : Chronicle of Thailand

ตั้ง สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ภาพ : www.rpst.or.th

วงดุริยางค์ราชนาวี

ภาพ : www.navymusicdiv.com

วิดีโอ : www.navymusicdiv.com

สถาปัตยกรรมแห่งศตวรรษที่ ๒๐

ภาพ : ๐๑ www.commons.wikimedia.org
ภาพ : ๐๒ www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com