วิศิษฏศิลปิน

1.

เพลงชาติไทยแต่งขึ้นโดย

หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงประดิษฐ์ไพราะ

2.

ลมบกเกิดในเวลา

กลางคืน

กลางวัน

3.

แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะ

ดูดกัน

ผลักกัน

4.

รางวัลโนเบล มอบให้กับ

ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศต่างๆ

5.

เส้นทางสายไหม

เส้นทางการส่งโรตีสายไหมของทวีปเอเชีย

เส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

6.

ภาพวาดโมนาลิซา วาดโดยใคร

ลีโอนาโด ดาวินซี

ลีโอนาโด ดิคาปลิโอ

7.

ประโยชน์ของ ผักตบชวา

ทำปุ๋ยหมักหรือเชื้อเพลิง

ทำอาหารสัตว์

8.

ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร

70 ปีขึ้นไป

80 ปีขึ้นไป

9.

เราจะไปบริจาคเลือดได้ที่ไหน

สภากาชาดไทย

มูลนิธิสายใจไทย

10.

สัญลักษณ์ทางเคมีของน้ำ

H2O

CO2