วิศิษฏศิลปิน

1.

จิตรกร หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใด

ประติมากรรม

จิตรกรรม

2.

สะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำ

แม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา

3.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416

4.

ฝนเทียม คือโครงการฯ

ฝนหลวง

ฝนตก

5.

อ่าวไทย อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

6.

สีประจำวันพระราชสมภพ คือ สีใด

สีชมพู

สีม่วง

7.

x^3 - y^3

(x - y)(x2 + xy + y2)

x^0 - y^0

8.

สัญลักษณ์ทางเคมีของน้ำ

H2O

CO2

9.

ภาพวาดโมนาลิซา วาดโดยใคร

ลีโอนาโด ดาวินซี

ลีโอนาโด ดิคาปลิโอ

10.

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์