วิศิษฏศิลปิน

1.

อักษรเบรลล์ มีไว้สำหรับ

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา

2.

เมนูไข่ คือ

เพลงพระราชนิพนธ์

อาหาร

3.

ตะขบช่วยให้

ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ดูดซับคอเลสเตอรอล

ไม่เกิดเล็บขบ

4.

ฝนเทียม คือโครงการฯ

ฝนหลวง

ฝนตก

5.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

6.

42% ของ 200 เท่ากับ

84

8400

7.

ชื่อเมืองหลวงประเทศใดยาวที่สุดในโลก

ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

8.

ความแตกต่างของดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ดนตรีไทยมีโน้ต 7 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 12 เสียง

ดนตรีไทยมีโน้ต 12 เสียง ดนตรีสากลมีโน้ต 7 เสียง

9.

อุทกภัย คือ

น้ำท่วม

ฝนตก

10.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาที่โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนแรก

โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ