วิศิษฏศิลปิน

1.

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

2.

เส้นทางสายไหม

เส้นทางการส่งโรตีสายไหมของทวีปเอเชีย

เส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

3.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

4.

สะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำ

แม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา

5.

ทะเลอันดามัน อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

6.

รัฐบาลประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอะไร

วันอนุรักษ์ดนตรีไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

7.

ทำไมมนุษย์เราไม่หลุดลอยออกไปในอวกาศ

เพราะแรงดึงดูดของโลก

เพราะแรงดึงดูดของดวงจันทร์

8.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

9.

ถนนสายแรกในเมืองไทย

ถนนเจริญกรุง

ถนนมิตรภาพ

10.

มูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ให้ทุนการศึกษา

ช่วยเหลือคนพิการ