วิศิษฏศิลปิน

1.

ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ

น้ำ

ปรอทหรือแอลกอฮอล์

2.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

3.

ชื่อเมืองหลวงประเทศใดยาวที่สุดในโลก

ประเทศไทย

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4.

x+7=7 คำตอบของ x คือ

5.

ตะขบช่วยให้

ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ดูดซับคอเลสเตอรอล

ไม่เกิดเล็บขบ

6.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติตรงกับนักษัตรใด

มังกร

แพะ

7.

ดอกไม้ประจำวันแม่

ดอกพุทธรักษา

ดอกมะลิ

8.

ทำบัตรประชาชนตลอดชีพได้ ต้องมีอายุเท่าไร

70 ปีขึ้นไป

80 ปีขึ้นไป

9.

น้ำ 1 ลิตร มีน้ำหนักเท่ากับ

1 ปอนด์

1 กิโลกรัม

10.

อักษรเบรลล์ มีไว้สำหรับ

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา