วิศิษฏศิลปิน

1.

x^3 - y^3

(x - y)(x2 + xy + y2)

x^0 - y^0

2.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

3.

เครื่องเคลือบดินเผา ทำมาจาก

ปูน

ดิน

4.

จิตรกร หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใด

ประติมากรรม

จิตรกรรม

5.

ทะเลอันดามัน อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

6.

กังหันชัยพัฒนา

หมุนด้วยลม

กวนน้ำ เพิ่มออกซิเจน

7.

อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ปกติจะอยู่ที่

37 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

8.

ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ

น้ำ

ปรอทหรือแอลกอฮอล์

9.

ชุดกิโมโน เป็นชุดประจำชาติใด

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

10.

CPU ย่อมาจาก

Central Processing Unit

Central Powerbuy Uniqlo