วิศิษฏศิลปิน

1.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อปีใด ?

2498

2015

2.

แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะ

ดูดกัน

ผลักกัน

3.

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูวัตถุบนท้องฟ้า

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

4.

เส้นทางสายไหม

เส้นทางการส่งโรตีสายไหมของทวีปเอเชีย

เส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

5.

ปีใดที่สมเด็จพระเทพ ได้รับพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน”

2556

2546

6.

รางวัลโนเบล มอบให้กับ

ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประเทศต่างๆ

7.

พายุแบบใดที่รุนแรงที่สุด

พายุดีเปรสชัน (Depression)

พายุใต้ฝุ่น (Typhoon)

8.

ใช้อะไรวาดรูป

พู่กัน

จาน

9.

1 ไร่ มีกี่ตารางวา

365 ตารางวา

400 ตารางวา

10.

สนิมเกิดจาก

ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำ