วิศิษฏศิลปิน

1.

ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์ คือ

น้ำ

ปรอทหรือแอลกอฮอล์

2.

น้ำ 1 คิว เท่ากับ

100 ลิตร

1000 ลิตร

3.

ลมบกเกิดในเวลา

กลางคืน

กลางวัน

4.

สัญลักษณ์ทางเคมีของน้ำ

H2O

CO2

5.

เครื่องเคลือบดินเผา ทำมาจาก

ปูน

ดิน

6.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416

7.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อปีใด ?

2498

2015

8.

เส้นทางสายไหม

เส้นทางการส่งโรตีสายไหมของทวีปเอเชีย

เส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

9.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

10.

ข้าว 1 ถัง มีกี่กิโลกรัม

10 กิโลกรัม

15 กิโลกรัม