วิศิษฏศิลปิน

1.

สนิมเกิดจาก

ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับน้ำ

คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำ

2.

สัตว์ประจำชาติไทย

ช้าง

ควาย

3.

สถานีโทรทัศน์แรกของประเทศไทย

ช่อง 4 บางขุนพรหม

ช่อง 3

4.

ต้นไม้ ทำหน้าที่

ให้ออกซิเจน

ให้น้ำ

5.

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากร

6.

ข้าว 1 ถัง มีกี่กิโลกรัม

10 กิโลกรัม

15 กิโลกรัม

7.

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูวัตถุบนท้องฟ้า

กล้องจุลทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์

8.

เส้นทางสายไหม

เส้นทางการส่งโรตีสายไหมของทวีปเอเชีย

เส้นทางการส่งการค้าและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

9.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

10.

มูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เพื่อการฟื้นฟูดวงตาแห่งชาติ