วิศิษฏศิลปิน

1.

เครื่องเคลือบดินเผา ทำมาจาก

ปูน

ดิน

2.

ทัศนศิลป์

จิตรกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา

จิตรกร, ออกแบบประยุกต์

3.

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

4.

ใช้อะไรวาดรูป

พู่กัน

จาน

5.

รัฐบาลประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอะไร

วันอนุรักษ์ดนตรีไทย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

6.

ทะเลอันดามัน อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

7.

พระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในตอนประสูติคือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิตติวัฒนาดุลโสภาคย์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

8.

กังหันชัยพัฒนา

หมุนด้วยลม

กวนน้ำ เพิ่มออกซิเจน

9.

ปีใดที่สมเด็จพระเทพ ได้รับพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน”

2556

2546

10.

x+7=7 คำตอบของ x คือ