วิศิษฏศิลปิน

1.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าศึกษาที่โรงเรียนใดเป็นโรงเรียนแรก

โรงเรียนจิตรลดา

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

2.

ลมบกพัดจาก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

พัดจากทะเลไปสู่บก

3.

ต้นไม้ ทำหน้าที่

ให้ออกซิเจน

ให้น้ำ

4.

สิ่งประดิษฐ์ใดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรฉบับแรกของประเทศไทย

ไม้จิ้มฟัน

ไม้กวาด

5.

แม่เหล็กขั้วเดียวกันจะ

ดูดกัน

ผลักกัน

6.

เพลง "ค่าน้ํานม" ใครร้องเป็นคนแรก

ชาญ เย็นแข

ไพบูลย์ บุตรขัน

7.

ลมทะเลเกิดในเวลา

กลางคืน

กลางวัน

8.

ทัศนศิลป์

จิตรกรรม, เครื่องเคลือบดินเผา

จิตรกร, ออกแบบประยุกต์

9.

จิตรกร หมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทใด

ประติมากรรม

จิตรกรรม

10.

พายุแบบใดที่รุนแรงที่สุด

พายุดีเปรสชัน (Depression)

พายุใต้ฝุ่น (Typhoon)