วิศิษฏศิลปิน

1.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติเมื่อปีใด ?

2498

2015

2.

ตะขบช่วยให้

ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก ดูดซับคอเลสเตอรอล

ไม่เกิดเล็บขบ

3.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416

4.

โคลงสี่สุภาพ คือ

ร้อยแก้ว

ร้อยกรอง

5.

ใช้อะไรวาดรูป

พู่กัน

จาน

6.

ปีใดที่สมเด็จพระเทพ ได้รับพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน”

2556

2546

7.

ต้นไม้ ทำหน้าที่

ให้ออกซิเจน

ให้น้ำ

8.

x+7=7 คำตอบของ x คือ

9.

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย คือ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

10.

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย