วิศิษฏศิลปิน

1.

อุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ปกติจะอยู่ที่

37 องศาเซลเซียส

40 องศาเซลเซียส

2.

ปีใดที่สมเด็จพระเทพ ได้รับพระราชสมัญญา “วิศิษฏศิลปิน”

2556

2546

3.

CPU ย่อมาจาก

Central Processing Unit

Central Powerbuy Uniqlo

4.

มูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

เพื่อการฟื้นฟูดวงตาแห่งชาติ

5.

ลมทะเลพัดจาก

พัดจากทะเลไปสู่บก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

6.

อ่าวไทย อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย

7.

เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

8.

ผงฟูกับน้ำส้มสายชู

ใช้ล้างทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์

เป็นเชื้อเพลิง

9.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสูติตรงกับนักษัตรใด

มังกร

แพะ

10.

ลมบกพัดจาก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

พัดจากทะเลไปสู่บก