วิศิษฏศิลปิน

1.

อักษรเบรลล์ มีไว้สำหรับ

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่มีความพิการทางสายตา

2.

ภาพวาดโมนาลิซา วาดโดยใคร

ลีโอนาโด ดาวินซี

ลีโอนาโด ดิคาปลิโอ

3.

π มีค่าเท่ากับ

3.1416

1.1416

4.

ดอกไม้ประจำวันแม่

ดอกพุทธรักษา

ดอกมะลิ

5.

ชุดกิโมโน เป็นชุดประจำชาติใด

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

6.

มูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ให้ทุนการศึกษา

ช่วยเหลือคนพิการ

7.

x^3 - y^3

(x - y)(x2 + xy + y2)

x^0 - y^0

8.

เครื่องเคลือบดินเผา ทำมาจาก

ปูน

ดิน

9.

ใช้อะไรวาดรูป

พู่กัน

จาน

10.

อ่าวไทย อยู่

ตะวันตกของประเทศไทย

ตะวันออกของประเทศไทย