วิศิษฏศิลปิน

1.

เพลงชาติไทยแต่งขึ้นโดย

หลวงสารานุประพันธุ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

หลวงประดิษฐ์ไพราะ

2.

ลมบกพัดจาก

พัดจากบกไปสู่ทะเล

พัดจากทะเลไปสู่บก

3.

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4.

ใช้อะไรวาดรูป

พู่กัน

จาน

5.

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากร

6.

เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์

ไดนาโม

7.

1 TB เท่ากับ

1000 GB

1000 MB

8.

สีประจำวันพระราชสมภพ คือ สีใด

สีชมพู

สีม่วง

9.

42% ของ 200 เท่ากับ

84

8400

10.

สะพานพระราม 8 ข้ามแม่น้ำ

แม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา