วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

21
พรรษา

มูลนิธิพระดาบส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ
ให้เริ่มดำเนินโครงการพระดาบส
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ
และ พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้จัดตั้งเป็น มูลนิธิพระดาบส

ศิลปาชีพ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงดนตรีไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงดนตรีไทย ร่วมกับชมรมดนตรีไทย
ส.จ.ม.และคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info


info

พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง

บทกวีพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

info


พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง

บทกวีพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
จัดพิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
มูลนิิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


info

พระนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงไทยเดิม

เต่าเห่

บทร้องเพลงกล่อมนอนสำหรับสอนเด็ก พระราชทานให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน
เป็นผู้ขับร้อง และนำออกอากาศทางวิทยุ

เพลง : เต่าเห่
อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เป็นผู้ขับร้อง

สมิงทอง จำปานารี ลมพัดชายเขาเถา

พระราชทานให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เป็นผู้ขับร้อง
และนำออกอากาศทางวิทยุ


เพลง : สมิงทอง จำปานารี ลมพัดชายเขาเถา
อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เป็นผู้ขับร้อง

ลมพัดชายเขา กล่อมนารี สร้อยเพลง
โปรดเพลงลูกทุ่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงใช้นามแฝงว่า ป้าช้าง
และทรงขอเพลงที่รายการลูกทุ่งพัฒนาเป็นประจำ
โดยเพลงที่โปรดให้เปิดบ่อยที่สุดคือ แสบหัวใจ
มี พรชัย สร้อยเพชร เป็นผู้ขับร้อง

วันแม่แห่งชาติ

กำหนดให้วันเสด็จพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คือวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็น วันแม่แห่งชาติ
ใช้ ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่
เพลงวันแม่อย่างเป็นทางการคือ เพลงค่าน้ำนม


info play


เหตุการณ์ ๖ ตุลา

การปราบปรามนักศึกษาและผู้ชุมนุมประท้วงอย่างรุนแรง
บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลโอลิมปิกแรกของไทย

พเยาว์ พูนธรัตน์
นักกีฬาชกมวยรุ่นไลท์ฟลายเวท
ชนะ เหรียญทองแดง
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๑
ที่ประเทศแคนาดา
สร้างเกียรติประวัติระดับโลกแก่ประเทศไทย


info


สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs)

และ สตีฟ วอซเนียก (Steve Wazniak)
ตั้งบริษัท แอปเปิล คอมพิวเตอร์ จำกัด
และนำ Apple I คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เครื่องแรกออกจำหน่าย

ละครโทรทัศน์ นางฟ้าชาร์ลี (Charlie’s Angels)
ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา และข้ามมาโด่งดังต่อในประเทศไทย
สร้างกระแสทรงผม ฟาร์ราห์ ให้สาวทั่วโลก

อ้างอิง

มูลนิธิพระดาบส

ภาพ : www.phradabos.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ศิลปาชีพ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๘-๒๕๑๙

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงดนตรีไทย

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ (จุฬาฯ)

พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง

ภาพ : www.sirindhorn.net

เต่าเห่

วิดีโอ : www.youtube.com

สมิงทอง จำปานารี ลมพัดชายเขาเถา

วิดีโอ : www.youtube.com

โปรดเพลงลูกทุ่ง

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com

วันแม่แห่งชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

เหตุการณ์ ๖ ตุลา

ภาพ : Chronicle of Thailand

วิดีโอ : www.youtube.com

รางวัลโอลิมปิกแรกของไทย

ภาพ : www.olitic.myfirstinfo.com

สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) และ สตีฟ วอซเนียก (Steve Wazniak)

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

นางฟ้าชาร์ลี (Charlie’s Angels)

ภาพ : www.fanpop.com

วิดีโอ : www.youtube.com