วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

20
พรรษา

เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๔ รอบ
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
ทรงนําพระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา
เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

info


ตราไปรษณียากรไทยจัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ ปี
วันราชาภิเษกสมรส


info

มูลนิธิสายใจไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ทหาร ตํารวจ
และอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันประเทศชาติ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
และวันนี้เป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงดํารงตําแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ


info

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด
ณ วัดพระพุทธ บ้านพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เสด็จแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการพระราชทานเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ครั้งที่ ๑

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัชดาภิเษก
โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชานุเคราะห์
ที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัชดาภิเษก
โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชานุเคราะห์
ที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศภาคเหนือ ครั้งที่ ๒
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงบาตรเนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


info


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์คําร้องเพลงไทยเดิม
พัดชา - นางนาค - ขึ้นพลับพลา
และทรงพระนิพนธ์โคลงสี่ เมนูไข่
เป็นโคลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่ทําจากไข่


info


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑
แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา


info

พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

บทความ
“เหตุใดข้าพเจ้าจึงชอบดนตรีไทย”
พิมพ์ใน “ไหว้ครู”

บทความ
“สิกขิม”
พิมพ์ใน “วารสารนิทรรศการเอเชียใต้”
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี
เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เข้าพบ เหมา เจ๋อ ตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์
และลงนามในแถลงการณ์ร่วมสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการ


info


จัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Securities Exchange
of Thailand)
และเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ


info

การรวมประเทศเวียดนาม
กองทัพเวียดนามเหนือประกาศชัยชนะ
ในการยึดเมืองไซง่อนของเวียดนามใต้ได้สําเร็จ
ส่งผลให้สงครามเวียดนาม (Vietnam Wars)
ยุติลงอย่างเป็นทางการ
ต่อมาได้รวมประเทศเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐเวียดนาม
ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์info video

ประเทศเพื่อนบ้าน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เป็นระบอบคอมมิวนิสต์

เขมรแดงครองกัมพูชา
กองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตย
หรือ เขมรแดง (Khmer Rouge)
ภายใต้การนําของ พล พต เข้ายึดกรุงพนมเปญ
ปกครองประเทศด้วยระบอบสังคมนิยม
และสังหารชาวเขมรอย่างเหี้ยมโหดในเวลาต่อมา


info video


ลาวสถาปนาประเทศใหม่
พรรคประชาชนปฏิวัติลาวล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตย
สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาทรงสละราชบัลลังก์
สิ้นสุดระบอบกษัตริย์
และสถาปนาประเทศใหม่ชื่อ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ใช้การปกครองแบบสังคมนิยม


info

วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน
(Indochine Refugee Crisis)
ผู้ลี้ภัยจำนวนหลายแสนคนจากกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
หนีเข้ามายังประเทศไทยเพื่อลี้ภัยจากเหตุการณ์
ความรุนแรงภายในประเทศ


info


พระธาตุพนมล้ม
ปูชนียสถานสําคัญของพุทธศาสนิกชน
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ได้พังทลายล้มลงทั้งองค์

ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
บิล เกตส์ (Bill Gates)
และ พอล อัลเลน (Paul Allen)
ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft)
ผลิตคอมพิวเตอร์ป้อนสู่ธุรกิจและครัวเรือนทั่วโลก

การจัด มหกรรมดนตรีเพื่อชีวิต ครั้งที่ ๑
ครั้งแรกในประเทศไทย
ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี

สถานีวิทยุเสียงสามยอดร่วมกับ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจัดงาน
รางวัลเสาอากาศทองคํา ครั้งที่ ๑

อ้างอิง

เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๔ รอบ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

ราชาภิเษกสมรส

ภาพ : www.thailogolover.blogspot.com

มูลนิธิสายใจไทย

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

วิดีโอ : www.saijaithai.or.th

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงบาตรเนื่องในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : ประมวลพระฉายาลักษณ์ฯ(จุฬาฯ)

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑

ภาพ : www.sa.ac.th

ทรงพระนิพนธ์คําร้องเพลงไทยเดิม

ภาพ : www.chaipat.or.th

เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : Chronicle of Thailand

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพ : การเดินทางแห่งชีวิต ๓๐ ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การรวมประเทศเวียดนาม

ภาพ : www.telegraph.co.uk

วิดีโอ : www.youtube.com

เขมรแดงครองกัมพูชา

ภาพ : www.diogenesii.wordpress.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ลาวสถาปนาประเทศใหม่

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิกฤตผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน

ภาพ : www.somalia.msf.org

วิดีโอ : www.en.wikipedia.org

พระธาตุพนมล้ม

ภาพ : www.cpao.blogspot.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ไมโครซอฟท์ (Microsoft)

ภาพ : www.flickr.com

วิดีโอ : www.youtube.com

รางวัลเสาอากาศทองคําครั้งที่ ๑

ภาพ : www.oknation.net

วิดีโอ : www.youtube.com