วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

59
พรรษา
greeting speech new year
พระราชทานพรปีใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน
เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ภาพม้า
สัญลักษณ์ของความมีเรี่ยวแรง
ขยัน เป็นสัตว์แสนรู้
และพาหนะคู่ใจของมนุษย์มานาน

info

hrh princess sirindhorn
belgium queen fabiola

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วม
พระราชพิธีพระศพ
สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยม

ณ มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูลา
กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
info

khon
โขน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทอดพระเนตร
การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์
ชุดศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ

รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
info play

royal peacock thai silk

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงเปิดงาน
ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย
ประจำปี ๒๕๕๗

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
info

ไหมไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ
ขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
info

utokapat foundation meeting

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๗
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ ห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
info

songkran festival embassy lao people bangkok
พิธีบายศรีและงานราตรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปใน พิธีบายศรีและงานราตรี
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง
info

museum exhibition

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการอนุรักษ์มรดกไทย

หัวข้อ พิพิธภัณฑสถาน โบราณคดี และประวัติศาสตร์
ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี

ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
info

ceramic art exhibition

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ
ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
info

art competition thaibev

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๓
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
info

vocational promotion multiple disabilities

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก
ณ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
info

sirindhorn center

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศูนย์พิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
info

library sakolnakorn

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี
อำเภอภูพาน
และทรงเปิดห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
info

เฉลิมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา"
ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
info

ครบ ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
international forum red cross

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
การพยาบาลนานาชาติของสภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดง ครั้งที่ ๑
เรื่อง การพยาบาลสาธารณภัย
การดูแลภาวะฉุกเฉินด้วยหลักมนุษยธรรม และแนวโน้มทางการพยาบาลในอนาคต

กับทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สภากาชาดไทยกับการบรรเทาสาธารณภัย
ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
info

สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการงานฉลอง ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


chulalongkorn hospital redcross

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๓
และทอดพระเนตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปี
แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ณ อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


rice international

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๓
ข้าวไทยสู่สากล (Rice for the world)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
info

international forum ocean

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย ครั้งที่ ๔
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
info

siriraj international conference medicine

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ อาคารศรีสวรินทิรา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช
info

plasma center chonburi

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้าง
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

info

microscope nano technology

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์
ไปทรง ฉายภาพระดับนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
info

พิพิธภัณฑ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต
วิทยาศาสตร์ชุมชน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
info

การศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตร
โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน
บ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
info

แพะ
พันธุ์แบล็คเบงกอล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
info

border patro police school

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วกาญจน์ อำเภอเชียงของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย
และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๘๗
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
info

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำรวจตระเวนชายแดน
พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศ

timor

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
info

ต่างประเทศ
พระราชกรณียกิจ

สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์
ด้วยทรงทุ่มเทงานด้านการศึกษา การพัฒนา
และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ณ หอดนตรี บริดจ์ ฮอลล์
วิทยาลัยโพโมนา
info

usa pomona college honorary degree

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหรัฐอเมริกา
พร้อมคณะนักวิทยาศาสตร์ของไทย
ทรงทอดพระเนตรการศึกษาวิจัย
ของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา
info

laos

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทรงร่วมงานฉลองครบ ๒๐ ปี
การก่อตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลัก ๒๒
เมืองนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์
info

india

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนเมืองกัลกัตตา
สาธารณรัฐอินเดีย
เพื่อทรงนำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔
และคณะข้าราชการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ไปทัศนศึกษา
info video

malta university

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐมอลตา
info

singapore chulachomklao military academy

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อทรงนำนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และคณะข้าราชการไปทัศนศึกษา
info

หนังสือพระราชนิพนธ์

literature book

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์แปล
เรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
info

ำหนังสือพระราชนิพนธ์แปล

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน
พระราชนิพนธ์แปลจากนวนิยายจีน
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สะท้อนภาพสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีของสังคมจีนยุคปัจจุบัน
info

ภายถ่ายฝีพระหัตถ์

ภายถ่ายฝีพระหัตถ์

อันมีทิพเนตรส่องไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
อันมีทิพเนตรส่องไป
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
info video

ใบตองอ่านแบงค็อกโพสต์

ใบตองอ่านแบงค็อกโพสต์
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
ประเทศไทย

วัดไตรมิตร

วัดไตรมิตรในมุมแปลก
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
ประเทศไทย

ทองม้วน

ทองม้วน ทองพับ
๓ มกราคม ๒๕๕๗
ประเทศไทย

กล้องจุลทรรศน์อิเลคทรอน

รูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเลคทรอนแบบส่องกราด
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

อีโบลา

อีโบลาระบาดครั้งรุนแรง
โรคไวรัสอีโบลา
(Ebola Virus Disease : EVD)
กลับมาระบาดหนักที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
info video

้โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ไทยเริ่มใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
(Digital Television)

ประเทศไทยเริ่มแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
(Digital Terrestrial Television)
หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ดิจิตอลทีวี
info

Digital Terrestrial Television

อ้างอิง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพ ๐๑ : www.matichon.co.th

ภาพ ๐๒ : www.dhammajak.net

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยม

ภาพ : www.naewna.com

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.matichon.co.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเปิดงาน ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตํานานไหมไทย ประจําปี ๒๕๕๗

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทรงเปิดนิทรรศการขัตติยนารี ศรีพัชรินทรา

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๗ มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรีเสริมสร้างเอกลักษณ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๗

ภาพ ๐๑ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ภาพ ๐๒ : www.prachachat.net

ทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดนิทรรศการ ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

ทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๓

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทรงเปิดศูนย์พิเศษมหาจักรีสิรินธรประจําจังหวัดนครนายก

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยี่ยมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อําเภอภูพาน และทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา"

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดการประชุมวิชาการทางการพยาบาลนานาชาติของสภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดง ครั้งที่ ๑

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดโครงการงานฉลอง ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ ๕๓ และทอดพระเนตรนิทรรศการ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดการประชุมวิชาการข่าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ข้าวไทยสู่สากล (Rice for the world)

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคพื้นเอเชียโอเชียเนีย ครั้งที่ ๔

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจําปีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงฉายภาพระดับนาโนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทอดพระเนตรโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วกาญจน์

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.obec.go.th

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.chaipat.or.th

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ภาพ : อันมีทิพเนตรส่องไป

ทรงเยือนสหรัฐอเมริกา

ภาพ : www.thaipr.net

อ้างอิง

คณะกรรมการปริญญากิตติมศักดิ์แห่งวิทยาลัยโพโมนา สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์

ภาพ : www.seanthai.net

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนเมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเยือนสาธารณรัฐมอลตา

ภาพ : www.um.edu.mt

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงแนะนําหนังสือพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ภาพ : ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน

ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อันมีทิพเนตรส่องไป

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.en.wikipedia.orgQXARRXmMuNM

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : อันมีทิพเนตรส่องไป

วิดีโอ : www.youtube.com

อีโบลาระบาดครั้งรุนแรง

ภาพ : www.th.wikipedia.org

ไทยเริ่มใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ภาพ : www.th.wikipedia.org