วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

57
พรรษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์
รอบระเบียงพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
info video

รามเกียรติ์


ทุ่งมะขามหย่อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
และทอดพระเนตรการแสดงสื่อผสม เรื่อง ทุ่งมะขามหย่อง
ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

info video

สมเด็จพระสุริโยทัย

กรมชลประทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ โดยเรือพระที่นั่งอังสนา
ไปทรงเปิดโครงการชลประทาน
อันเนื่องจากพระราชดำริฯ ๕ โครงการ
ณ ท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต
info video


์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังวังสระปทุม
เพื่อทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
info video

พิพิธภัณฑ์

เทศกาลตรุษจีนเยาวราช

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
วงเวียนโอเดียน
info

เฉลิมพระเกียรติ

เครื่องเคลือบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง
info

เซรามิค

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

เครื่องอิสริยาภรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐปากีสถาน
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย
เครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นตรา ฮีลาล-อี-ปากีสถาน (Hilal-e-Pakistan)
อันเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี
info video

ทำเนียบ

ประธานาธิบดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศให้
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
info

่ยูเนสโก

การทูต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐโปรตุเกส
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทย
ในโอกาสการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับโปรตุเกส ครบ ๕๐๐ ปี
ณ กรุงลิสบอน
info

ศาลาไทย

เขตบริหารพิเศษ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

info

ฮ่องกง

สีน้ำมัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
info videoหมึกจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหรัฐอเมริกา
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขา ผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ วิทยาลัยเซจ มลรัฐนิวยอร์ค

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทรงร่วมในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่นานาชาติด้านภูมิศาสตร์ ๒๐๑๒
(The 32nd International Geographical Congress Cologne 2012)

ทรงกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม
info

ภูมิศาสตร์

เพลงไทยเดิม

เครื่องดนตรีไทย

ระนาด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
เจี่ย ซิ่งหลิน (Jia Qinglin)
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าฯ
ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
info

ซอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ดยุกแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักร
(His Royal Highness The Duke of York of the United Kingdom)
เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม
info

ขับร้อง

MOU

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับสถานีวิจัยซีเอ็มเอส (CMS)
info

CMS

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรี
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำประเทศไทย
info

วันสงกรานต์

ศิลป์แผ่นดิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต
info

สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงป็นประธานงาน ๙๕ ปี รวมน้ำใจน้องพี่สีชมพู
ในโอกาสครบรอบ ๙๕ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
info

สมเด็จพระปิยมหาราช

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
info

มหกรรมวิทยาศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนาวิทยาศาสตร์

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จังหวัดปทุมธานี

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตร ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
ด้วยกล้องโทรทรรศน์เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์
ณ ลานหน้ากองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในอีก ๑๐๕ ปีข้างหน้า

กล้องโทรทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปรุงซอสสลัดมะเขือเทศ
และซอสสเต็กเมล็ดชาจากน้ำมันชา
ณ ร้านอาหารเมล็ดชา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

	ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

ส.ค.ส.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๕

ภายถ่ายฝีพระหัตถ์

ภายถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
บทเพลงพระราชนิพนธ์

อุปบัติ ณ โลกี
(Born to this World)

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๕ มกราคม - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
info video

สะพานภูมิพล

สะพานภูมิพล ๑ ระหว่างทางไปคลองลัดโพธิ์
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ประเทศไทย

ตึกในแก้ว

ตึกในแก้ว
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
สหรัฐอเมริกา : ชิคาโก
ตึกแฮนค็อก (Hancock)

เด็กชายแดน

เด็กชายแดน
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ประเทศไทย จังหวัดตาก

ไข่กับข้าว

ไข่กับข้าว
๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
ประเทศไทย นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง

นิทรรศการภาพถ่าย

ภายถ่ายฝีพระหัตถ์

แพะ
ควงกล้องท่องโลก

ควงกล้องท่องโลก
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
info

วัดพระแก้ว

ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปวัดพระแก้ว
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ประเทศไทย

ศิลปะผสมผสานจีน-อาหรับ

ศิลปะผสมผสานจีน-อาหรับ
๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
กาตาร์

ต้นโอลีฟโบราณ

ต้นโอลีฟโบราณ
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
โปรตุเกส

เด็กหัดว่ายน้ำเตรียมพร้อมรับน้ำท่วม

เด็กหัดว่ายน้ำเตรียมพร้อมรับน้ำท่วม
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ประเทศไทย ชัยนาท

โขน

การแสดงโขน ชุด จองถนน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัด
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
info video

จองถนน

ฮิกส์ โบซอน (Higgs Boson)
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ เซิร์น
(European Organization for Nuclear Research : CERN)
ประกาศว่าค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ซึ่งเชื่อว่าเป็นอนุภาคฮิกส์
info video

Higgs Boson

อ้างอิง

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์์

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ โดยเรือพระที่น่ังอังสนาไปทรงเปิิดโครงการชลประทานอันเน่ืองจากพระราชดําริฯ ๕ โครงการ

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปยังวังสระปทุมเพื่อทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชท่ีบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน

ภาพ : www.chaipat.or.th

วิดีโอ : www.youtube.com

เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ภาพ ๐๑ : www.brh.thaigov.net

ภาพ ๐๒ : www.commons.wikimedia.org

ทรงเยือนสาธารณรัฐปากีสถาน

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

อ้างอิง

ทรงเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนสหรัฐอเมริกาทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ภาพ : www.sirindhorn.net

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจี่ย ซิ่งหลิน (Jia Qinglin) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าฯ

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดยุกแห่งยอร์กแห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

ภาพ : ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดาวิทยาปริทรรศน์

เสด็จฯ ไปในพิธีบายศรีและงานราตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจําปี ๒๕๕๕

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

ทรงเปิดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๖

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเป็นประธานงาน ๙๕ ปี รวมน้ําใจน้องพี่สีชมพู

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๕

ภาพ ๐๑ : www.bloggang.com

ภาพ ๐๒ : www.truelife.com

อุปบัติ ณ โลกี (Born to this World) นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : www.facebook.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ควงกล้องท่องโลก นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : ควงกล้องท่องโลก

การแสดงโขนชุด จองถนน จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ภาพ : www.dailynews.co.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ฮิกส์ โบซอน (Higgs Boson) องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือ เซิร์น

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com