วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

3
พรรษา

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ
สถาบันราชประชาสมาสัย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค
ทรงวางศิลาฤกษ์สถานพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง
ต่อมาทรงพระราชทานชื่อว่า

สถาบันราชประชาสมาสัย


info video

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีเปิด
ถนนสายมิตรภาพ อย่างเป็นทางการ
เป็นทางหลวงสายแรกที่ดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์ในขณะนั้น


info video

ถนนสายมิตรภาพ
อนุบาล
ทรงเริ่มการศึกษา
การศึกษา

ทรงเริ่มการศึกษาระดับอนุบาล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เริ่มทรงพระอักษรชั้นอนุบาล ๑
ที่โรงเรียนจิตรลดา เลขประจำพระองค์ ๒๘


info video

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงสำราญพระอิริยาบถ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

ทรงสำราญพระอิริยาบถ

สมเด็จพระเทพ
sirindhorn
pope saint john xxiiiสำนักวาติกันเลือกพระคาดินัลรอนกัลลี (Roncalli) ขึ้นเป็น
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓
(Pope Saint John XXIII)
พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรกรุงโรมองค์ใหม่
ผู้เปลี่ยนโฉมหน้า่ของพระศาสนจักรให้ทันสมัย
ด้วยการเรียกประชุมสภาสังคายนาวาติกันใน พ.ศ. ๒๕๐๕

สำนักวาติกันเลือกพระคาดินัลรอนกัลลี (Roncalli) ขึ้นเป็น
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓
(Pope Saint John XXIII)
พระสังฆราชแห่งพระศาสนจักรกรุงโรมองค์ใหม่
ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าของพระศาสนจักรให้ทันสมัย
ด้วยการเรียกประชุมสภาสังคายนาวาติกันใน พ.ศ. ๒๕๐๕


สมเด็จพระสันตะปาปาจอร์นที่ 23

เปิดการจราจรบน สะพานกรุงธน
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
แก่ประชาชนที่เดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
รู้จักกันทั่วไปในชื่อ สะพานซังฮี้

สะพานซังฮี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง ๕

เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์จากอาคารสวนอัมพร


info

Explorer 1

สหรัฐอเมริกาบุกเบิกโครงการอวกาศ
เริ่มจากส่งดาวเทียมดวงแรก

เอกซ์ปลอเรอร์ ๑ (Explorer 1)


info video

Explorer 1

ในเวลาต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้ง

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
หรือ นาซา

(National Aeronautics
and Space Administration : NASA)


info video

อ้างอิง

เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐)
เล่ม ๑ และ ๒

วิดีโอ : www.youtube.com

สถาบันราชประชาสมาสัย

ภาพ : ในหลวงกับประชาชน ๔๕ ปี สถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต

วิดีโอ : www.youtube.com

ถนนสายมิตรภาพ

ภาพ : www.library.sut.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเริ่มการศึกษาระดับอนุบาล

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ ๒๓

ภาพ : www.flickr.com

วิดีโอ : www.youtube.com

สะพานซังฮี้

ภาพ : www.thaigoodview.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

ภาพ : www.app.tv5.co.th

เอกซ์ปลอเรอร์ ๑ (Explorer 1)

ภาพ : www.nasa.gov

วิดีโอ : www.youtube.com

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา

ภาพ : www.nasa.gov

วิดีโอ : www.youtube.com