วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

16
พรรษา

พระราชพิธีรัชดาภิเษก

เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๒๕ ปี


info video


เขื่อนสิรินธร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนสิรินธร
โรงไฟฟ้าลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

info play

ทรงดนตรีและทรงร่วมร้องเพลง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงดนตรีและทรงร่วมร้องเพลง
ณ สถาบันการศึกษา

ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร


ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ หอประชุมราชแพทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช

ทรงแข่งกีฬาแชร์บอล
ที่โรงเรียนจิตรลดา

info

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทาน เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์
มหาจักรีบรมราชวงศ์
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ในโอกาสงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๔

info

ภาพฝีพระหัตถ์

(ไม่มีชื่อ)
ประมาณ ๒๕๑๔
หมึกบนปกสมุด

ภาพฝีพระหัตถ์

(ไม่มีชื่อ)
ประมาณ ๒๕๑๔
หมึกบนปกสมุด

เฉลิมฉลองครบรอบ
๖๐ ปีการลูกเสือไทย
ก่อตั้งลูกเสือชาวบ้านขึ้นครั้งแรก
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรก
ที่บ้านเหล่ากอหก กิ่งอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

infoรวมเป็นกรุงเทพฯ

ประกาศรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน
เรียกว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ในปีต่อมาได้ปรับปรุงการปกครองใหม่
เปลี่ยนชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร

info video

สถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา
โดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีการสอบคัดเลือก
รัฐบาลได้จัดตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

info video

ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นแรกของโลก

อินเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดตัว
ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) รุ่นแรกของโลก
ชื่อ อินเทล 4004 (Intel 4004)
เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติระบบดิจิตอล

info video
ตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
แห่งแรกของโลก

แนสแด็ก (NASDAQ หรือ National Association
of Securities Dealers Automated Quotations)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งที่สองของสหรัฐอเมริกา
เปิดซื้อขาย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก

info

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

เริ่มใช้เครื่องหมาย @ คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้กับชื่อเครื่อง
เพื่อส่งข้อความในรูปอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่รู้จักกันว่า อีเมล์ (E-mail)

info video


Imagine
จอห์น เลนนอน (John Lennon)

หนึ่งในอดีตนักดนตรี
วง เดอะ บีทเทิลส์ (The Beatles)
เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยว
ด้วยเพลง Imagine

info play

อ้างอิง

พระราชพิธีรัชดาภิเษก

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

วิดีโอ : www.youtube.com

เขื่อนสิรินธร

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

ทรงดนตรีและทรงร่วมร้องเพลง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

ทรงแข่งกีฬาแชร์บอล

ภาพ : www.sarakadee.com

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภาพ : www.cabinet.thaigov.go.th

ภาพฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

๖๐ ปีการลูกเสือไทย

ภาพ : www.oknation.net

รวมเป็นกรุงเทพฯ

ภาพ : www.skyscrapercity.com

วิดีโอ : www.youtube.com

สถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา

ภาพ : www.39years.ru.ac.th

ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นแรกของโลก

ภาพ : www.intel.com

วิดีโอ : www.computerhistory.org

ตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลก

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

Imagine

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com