วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

23
พรรษา

พระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างสำคัญ
๓ ช้าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่าย
ช้างสำคัญ ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเขาวัง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระนิพนธ์คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างต้น


infoพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ เติ้ง เสี่ยว ผิง
รองนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

info play


เติ้ง เสี่ยว ผิง รองนายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานสิ่งของแก่ตำรวจ
ทหารที่บาดเจ็บ และทุพพลภาพ
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันประเทศชาติ
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


info

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระราชธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ประสูติ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

info
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระราชธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ประสูติ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


info

ลายเส้นฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวาดภาพลายเส้นประกอบการทำรายงาน
ระหว่างทรงศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร

(ไม่มีชื่อ)
๒๕๒๑
หมึก
ลายพระหัตถ์ตรงกลางล่าง : ภาพลายเส้นที่ ๑
จากรูปรัตนตรัยมหายาน
พบที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

(ไม่มีชื่อ)
๒๕๒๑
หมึก
ลายพระหัตถ์ตรงกลางล่าง : ภาพลายเส้นที่ ๒
ภาพเปรียบเทียบลักษณะการถือของ
ในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครตอนต้น
และสมัยพระนครตอนปลาย

ภาพปักฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปักผ้าแล้วทูลเกล้าฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


จัดพิมพ์ แก้วจอมแก่น วรรณกรรมเยาวชน
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิพนธ์จากประสบการณ์จริงเมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ทรงใช้นามแฝงว่า แว่นแก้ว

info


เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์
(พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

หนังสือรวมพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง
และพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์
เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

info

ตรา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑”
เพื่อขยายความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ไปอีกหลายประเภท


วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันโลกมีผลกระทบต่อประเทศไทย
รัฐบาลจึงได้ก่อตั้ง

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาพลังงานภายในประเทศ


info video


มหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาทางไกล

จัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกล
ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒
(Pope John Paul II)

ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นเป็นประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ทรงเป็นพระสันตะปะปาที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์

info video


การประชุมกล้วยไม้โลกครั้งแรก
ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ
การประชุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ ๙
(9th World Orchid Conference)


info


นันทิดา แก้วบัวสาย
นักร้องคนแรกของประเทศไทย
ที่ชนะเลิศนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ณ ประเทศฮ่องกง
ในเพลง “I Who Have Nothing”


info play

จีนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งสำคัญ

สาธารณรัฐประชาชนจีนก้าวเข้าสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ปรับโครงสร้างสังคมและเปิดประเทศ
สู่โลกภายนอกด้วย นโยบาย ๔ ทันสมัย
ภายใต้การนำของคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ที่มี เติ้ง เสี่ยวผิง เป็นแกนนำ
นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้แก่จีน
และส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในเวลาต่อมา


infoโรเบิร์ต เอดเวิร์ดส์ (Robert Edwards)
และ แพทริค สเตปโท (Patrick Steptoe)
ประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีให้กำเนิด
เด็กหลอดแก้ว คนแรกของโลก
ด้วยวิธีการทำ IVF (In Vitro Fertilization)
ช่วยสร้างโอกาสในการรักษาภาวะการมีบุตรยาก


info video

ภาพยนตร์ ซุเปอร์แมน (Superman) ออกฉาย
สร้างตำนานวีรบุรุษจากนอกโลก
ซุเปอร์แมนปรากฏตัวด้วยชุดอันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ประจำตัวinfo video

อ้างอิง

พระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างสำคัญ ๓ ช้าง

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑

เติ้ง เสี่ยว ผิง

ภาพ ๐๑ : www.mba-magazine.blogspot.com

ภาพ ๐๒ : www.marketing2.mingpao.com

พระราชทานสิ่งของแก่ตำรวจ ทหารที่บาดเจ็บ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒

ลายเส้นฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

ภาพปักฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

แก้วจอมแก่น

ภาพ : www.sirindhorn.net

เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐)

ภาพ : www.sirindhorn.net

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

ภาพ : อัครศิลปิน

วิดีโอ : www.pttplc.com

มหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาทางไกล

ภาพ : www.stou.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ ๒

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

การประชุมกล้วยไม้โลกครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพ ๐๑ : www.woctrust.org

ภาพ ๐๒ : www.biogang.net

นันทิดา แก้วบัวสาย

ภาพ : www.oknation.net

วิดีโอ : www.youtube.com

เพลง : www.youtube.com

จีนปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งสำคัญ

ภาพ : www.bodhi.takungpao.com.hk

เด็กหลอดแก้ว

ภาพ : www.knowledge.truelife.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ซุเปอร์แมน (Superman)

ภาพ : www.archivio.raiuno.rai.it

เพลง : www.youtube.com