วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

9
พรรษา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปเยือน สมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
และสาธารณรัฐออสเตรีย


เพลงพระราชนิพนธ์


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงลุกขึ้นโค้งตอบขอบใจผู้ชมทุกคน

ที่ชื่นชมและสนใจเพลงพระราชนิพนธ์
ซึ่งวง นีเดอร์ เออสดอร์ไรซ์โทรคืนสเลอร์
ออร์เคสตร้า
(N.Q. Tonkunstler Orchestra) เป็นผู้บรรเลง
ณ คอนเสิร์ต ฮอลล์ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


ศิลปะแห่งกรุงเวียนนา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบ
ที่สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย
กราบบังคมทูลเชิญทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์
และทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรเกียรติคุณชั้นสูง


info

frame3-content1
สถาบันการดนตรีและศิลปะ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเปียโน เพลงลาวดวงเดือน
ที่สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา


info

พระราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จ
เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่
เจ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง


พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงร่วมรับเสด็จเจ้าชายอากิฮิโต มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
และเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายา
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต


info

รางวัลแผ่นเสียงทองคำ

รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ ๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน
นับเป็นเกียรติยศสูงสุดของศิลปินเพลง
ในงานนี้มีการบรรเลง เพลงสดุดีมหาราชา ถวายเป็นครั้งแรก


info play

เพลงสดุดีมหาราชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไป
งาน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย
ประจำปี ๒๕๐๗
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ


info

ลูกเสือ
ศิลปินเพลง
ศิลปะวัฒนธรรม
เรือใบ
กรีฑา
ศิลปะ
นิทรรศการ
ภาพถ่าย
ช่างภาพ
นักเขียน
เปียโน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสอนเปียโน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิรินธรเทพรัตนสุดา


info

exhibition

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสอนเปียโน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิรินธรเทพรัตนสุดา


info


gallery
thai artist

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิรินธรเทพรัตนสุดา
พร้อมด้วยพระขนิษฐา และสมเด็จพระอัยยิกา
ทรงพระดำเนินชมป่า บนดอยบวกห้า
บริเวณใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จังหวัดเชียงใหม่


info


ดอยบวกห้า
โอลิมปิก

กรุงโตเกียว

กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในเอเชีย
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ ๑๘
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


info info


ญี่ปุ่น

โทรทัศน์


สถานีโทรทัศน์ช่อง ๔ บางขุนพรหม
ริเริ่มให้มีรายการ เพลงลูกทุ่ง
เป็นกำเนิดคำว่าเพลงลูกทุ่งซึ่งนิยมไปทั่วประเทศ


info

เพลงลูกทุ่ง

New York World’s Fair


เปิดตัวรถยนต์
ฟอร์ด มัสแตง (Ford Mustang)
ที่งาน 1964 / 1965 New York World’s Fair
กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ในปีถัดมา บริษัทฟอร์ดทำการตลาดด้วยการจัดแสดงบนตึกเอ็มไพร์สเตท


info video

Ford Mustang

อ้างอิง

เสด็จฯ ไปยังสมาพันธรัฐสวิส
สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
และสาธารณรัฐออสเตรีย

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๕๑๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นโค้งตอบ

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๕๑๐

วิดีโอ : www.youtube.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชดำรัสตอบที่สถาบันการดนตรี
และศิลปะแห่งกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย

ภาพ : เสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย

วิดีโอ : www.youtube.com

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเปียโนเพลงลาวดวงเดือนพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่
ของสถาบันการดนตรีและศิลปะ
แห่งกรุงเวียนนาใน

ภาพ : เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ

ทรงร่วมรับเสด็จเจ้าชายอากิฮิโต
มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และเจ้าหญิงมิชิโกะ
พระชายา
เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๐๗

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธศักราช ๒๔๘๙ - ๒๕๑๐

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสอนเปียโนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา

ภาพ : ด้วยพลังแห่งรัก

รางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ครั้งที่ ๑

ภาพ : เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย พ.ศ. ๒๕๐๗

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงพระดำเนินชมป่าบนดอยบวกห้า

ภาพ : www.sarakadee.com

การจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในเอเชีย

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

เพลงลูกทุ่ง

ภาพ : www.oknation.net

ฟอร์ด มัสแตง (Ford Mustang)

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com