วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

35
พรรษา
2533-wat-hin-mak-peng-nong-khai01
2533-wat-hin-mak-peng-nong-khai02

โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บริเวณวัดหินหมากแป้ง
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย


info
2533-wat-hin-mak-peng-nong-khai02
2533-chaipattana

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร)
และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ กราบบังคมทูล
รายงานผลการดำเนินงาน ณ อาคารชัยพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุม


info
2533-chaipattana
2533-hrh-princess-sirindhorn-portrait-nitikorn

พระฉายาลักษณ์
นิติกร กรัยวิเชียร ผู้ฉายภาพ

2533-china-movie-studio
2533-chaipattana-mapping-remote-sensing01

ทรงงานด้านภาพถ่ายดาวเทียม
ณ ห้องชัยพัฒนา


info


2533-wat-hin-mak-peng-nong-khai02
2533-archaeology-nakorn-nayok

เสด็จฯ ไปทรงสำรวจแหล่งโบราณคดีดงละคร
บ้านดงละคร ตำบลดงละคร
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เพื่อทรงประกอบการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม


info
2533-kanchanaburi01

ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านมะเซอย่อ ตำบลป้อตี้
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


info
2533-kanchanaburi02
2533-ban-thon-mamuang-kanchanaburi01

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านต้นมะม่วง ตำบลบางกระแจะ
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


info


2533-ban-thon-mamuang-kanchanaburi01
2533-ban-thon-mamuang-kanchanaburi02
2533-kanchanaburi

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่น้ำน้อย ตำบลไทรโยค
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


info
2533-narathiwat01
2533-narathiwat02
2533-narathiwat01

ทอดพระเนตรศูนย์เด็กเล็กเขาตันหยง
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


info2533-narathiwat02
2533-kanchanaburi-sai-yok01
2533-kanchanaburi-sai-yok01
2533-kanchanaburi-sai-yok02

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ทรงห่วงใยปัญหาการระบาดของโรคคอพอก
จึงมีพระราชดำริให้เสริมไอโอดีนในอาหาร
และน้ำดื่มแก่เด็กในชนบท
ในปีต่อมา ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ


info video
2533-kanchanaburi-sai-yok02
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
2533-lao-president01

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

เสด็จฯ ไปทรงพบ นายพูมี วงวิจิต
ผู้ว่าการแทนประธานประเทศ
ณ สำนักงานประธานประเทศ

เสด็จฯ ทรงบูชาพระธาตุ
วัดพระธาตุหลวง

ทรงร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลมโหสถ

เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนประถมนาไร่เตียว

2533-lao-orphan-school01

อาคารสิรินธร
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า

พระราชทานเงินที่มีผู้จิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล
ระหว่างการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จำนวน ๑๒ ล้านกีบ เพื่อก่อสร้างเรือนนอน
ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า
พระราชทานชื่อว่า อาคารสิรินธร


info play
2533-lao-orphan-school01

สาธารณรัฐประชาชนจีน
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทรงเยือนเมืองต่างๆ บน เส้นทางสายไหม

2533-china-yang-chang-khun01
2533-china-yang-chang-khun02

ทรงพบนายกรัฐมนตรีหลี่ เผิง
ณ ตึกหมายเลข ๑๘
และทอดพระเนตรหลานสาวนายกรัฐมนตรี
ร้องเพลงถวาย

ทรงพบประธานาธิบดีหยาง ช่างคุณ
ณ มหาศาลาประชาคม

“...แม้ว่าเส้นทางแพรไหมจะเสื่อมไปตามกาลเวลา
เฉกเช่นสิ่งอื่นๆ ในโลก
แต่โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ
หัตถกรรม ดนตรี และสิ่งต่างๆ อีกมากมาย
ที่ชนหลายเผ่าได้ช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมา
บนเส้นทางสายนี้
เป็นมรดกอันล้ำค่าของมนุษยชาติ
ควรแก่การศึกษาหาความรู้...”
พระราชนิพนธ์ มุ่งไกลในรอยทราย

info

2533-china-yang-chang-khun02

เสด็จฯ เข้าสู่เส้นทางสายไหม
ประตูไคหย่วน เมืองซีอาน
มณฑลส่านซี


เสด็จฯ เข้าสู่เส้นทางสายไหม
ประตูไคหย่วน เมืองซีอาน
มณฑลส่านซี

2533-china-yang-chang-khun02

ประเทศญี่ปุ่น
เสด็จฯ เยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อทรงเปิดสัปดาห์แห่งประเทศไทย
ในงานแสดงพฤกษชาติและการจัดสวนนานาชาติ
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม


info
japan

เสด็จฯ ไปยังพระราชวังอากาซากะ
เพื่อเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ
และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ
(สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์
เป็นจักรพรรดิองค์ที่ ๑๒๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
และมีพระราชพิธีอภิเษกอย่างเป็นทางการในปีนี้)

เสด็จฯ ทรงเปิด
นิทรรศการสัปดาห์แห่งประเทศไทย
งานแสดงพฤกษชาติและการจัดสวนนานาชาติ
(EXPO’90) ณ นครโอซากา

japan

japan
เสด็จฯ ทรงร่วมในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายฟูมิฮิโต
และนางสาวคิโกะ คาวาชิม

japan

ทอดพระเนตรงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยดาวเทียม

2533-ampwa-samutrsongkram

ทรงอ่านบทพระราชนิพนธ์ อาศิรวาทราชสดุดี
บทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ
ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

2533-saijaithai-concert01

ทรงดนตรี
คอนเสิร์ตสายใจไทย
ครั้งที่ ๕


info info
2533-saijaithai-concert02
2533-rangsit-university02

ทรงประกอบพิธีเปิด
มหาวิทยาลัยรังสิต


info
2533-rangsit-university01

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
2533-painting01

ดอกกุหลาบ ๑
๒๕๓๓
สีดินสอโปสเตอร์
๒๓ x ๑๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : 25/1/33

2533-painting02

ดอกกุหลาบ ๒
๒๕๓๓
สีน้ำ
๒๓ x ๑๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : 26 มค 33

2533-painting02

แจกันดอกกล้วยไม้
๒๕๓๓
สีน้ำ
๓๘ x ๒๖ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง :
สิรินธร ๘ มกราคม ๒๕๓๓

2533-painting02

ต้นไผ่
๒๕๓๓
หมึกจีน
๖๔ x ๓๓ ซม.

2533-painting05

สาหร่าย
๒๕๓๓
สีดินสอโปสเตอร์
๒๓ x ๑๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง : 25 มค 33

2533-painting06

มณีพลอยร้อยแสง
๒๕๓๓
สีน้า
๒๗ x ๓๗ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร ๒๘/ก.ย./๓๓

2533-painting07

ยักษ์พันธุ์ใหม่
๒๕๓๓
สีน้ำมัน
๙๐ x ๖๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร 19/11/33

2533-painting08

ทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร์
๒๕๓๓
สีน้ำมัน
๔๐ x ๕๐ ซม.
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ

2533-painting09

สาหร่าย
๒๕๓๓
สีดินสอโปสเตอร์
๒๓ x ๑๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมซ้ายล่าง : 25 มค 33

2533-painting10

มณีพลอยร้อยแสง
๒๕๓๓
สีน้า
๒๗ x ๓๗ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร ๒๘/กย/๓๓

2533-painting11

ยักษ์พันธุ์ใหม่
๒๕๓๓
สีน้ำมัน
๙๐ x ๖๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ที่มุมขวาล่าง : สิรินธร 19/11/33


เครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์

info
2533-ceramic-vase01

แจกัน
๒๕๓๓
เคลือบขี้หมู
และเคลือบผักตบชวา
๑๒ x ๒๓ ซม.

2533-ceramic-vase02

แจกัน
๒๕๓๓
เคลือบขี้หมู
และเคลือบผักตบชวา
๑๒ x ๒๓ ซม.

2533-ceramic-vase03

แจกัน
๒๕๓๓
เคลือบขี้หมู
และเคลือบผักตบชวา
๑๒ x ๒๓ ซม.

2533-ceramic-plate01

จาน
๒๕๓๓
สีใต้เคลือบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๑ ซม.
สูง ๔.๕ ซม.

2533-ceramic-plate02

จาน
๒๕๓๓
เคลือบขี้หมู
และเคลือบผักตบชวา
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๓.๗ ซม.
สูง ๓.๕ ซม.

พระราชนิพนธ์
2533-book-visit-lao

เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด
ทรงบันทึกประสบการณ์การเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๑๕ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓


info
2533-book-visit-china

มุ่งไกลในรอยทราย
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๗ - ๒๑ เมษายน ๒๕๓๓


info
2533-book-environmental

Environmental and Agricultural Development Studies
by Remote Sensing Techniques in Phatthana Nikhom District,
Lop Buri Province, Thailand
ปาฐกถาพระราชทานในงาน
“The Twenty-Third International Symposium
on Remote Sensing of Environment”


info
เพลงพระราชนิพนธ์
จีนเด็ดดอกไม้เถา
อาศิรวาทราชสดุดี
2533-piyachart-pattana-school-logo

โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดทำการสอน


info video

2533-montri-tramod-foundation

ก่อตั้ง มูลนิธิมนตรี ตราโมท
เพื่อเป็นประโยชน์แก่วงการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ฯ


info

2533-gulf-war

สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Gulf War)
ซัดดัม ฮุสเซน (Saddam Hussein)
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิรัก
ส่งกำลังทหารเข้ายึดครองรัฐคูเวต


info
2533-digital-camera-logitech

เริ่มยุคกล้องดิจิตอล (Digital Camera)
Logitech Fotoman ผลิต Dycam Model 1 กล้องดิจิตอลตัวแรก
ตามด้วยโกดัก (Kodak) เปิดตัวกล้อง Kodak DCS-100
สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อวงการถ่ายภาพทั่วโลก


info

อ้างอิง

โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพของเรา

ทรงรว่มการประชุม กปร.

ภาพ : www.ohm.go.th

พระฉายาลักษณ์

ภาพ : แพรว 25th Anniversary

พระราชกรณียกิจ
ด้านเกษตรกรรม
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทอดพระเนตรโครงการจัดหาน้ำ

ภาพ : พระราชกรณียกิจ ๒๕๒๙-๒๕๓๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพ : ๐๑ มุ่งไกลในรอยทราย
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงงานด้านภาพถ่ายดาวเทียม
ณ ห้องชัยพัฒนา

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพของเรา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพของเรา

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทอดพระเนตรศูนย์เด็กเล็กเขาตันหยง

ภาพ : สมเด็จพระเทพของเรา

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ภาพ : www.kanchanapisek.or.th

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓

อาคารสิรินธร โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า

ภาพ : ๐๑ www.rdpb.go.th
ภาพ : ๐๒ www.ounon19.com

วิดีโอ : www.rdpb.go.th/rdpb/visit2/100project/100pro

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓

ประเทศญี่ปุ่น

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ www.imperialfamilyjapan.wordpress.com

อ้างอิง

ทรงอ่านบทพระราชนิพนธ์ อาศิรวาทราชสดุดี

ภาพ : มณีพลอยร้อยแสง

คอนเสิร์ตสายใจไทย ครั้งที่ ๕

ภาพ : www.th.wikipedia.org

ทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพ : www.rsu.ac.th

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

เครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : สูจิบัตร นิทรรศการการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

พระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เพลงพระราชนิพนธ์
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์

ภาพ : www.piyachart.ac.th

อาคารสิรินธร
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า

ภาพ : www.krumontri.zaxisit.com

ก่อตั้ง มูลนิธิมนตรี ตราโมท

ภาพ : ๐๑ ทางสายไมตรี
ภาพ : ๐๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๓

เริ่มยุคกล้องดิจิตอล (Digital Camera)

ภาพ : ๐๑ www.cameramuseum.ch
ภาพ : ๐๒ www.commons.wikimedia.org

สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Gulf War)

ภาพ : www.th.wikipedia.org