วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

55
พรรษา
loykrathong

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงลอยพระประทีป
เนื่องในเทศกาลลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๕๓
ณ ท่าน้ำศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกน้อย

info play

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิด ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2
ณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


info play
flood gate lad pho
sirindhorn
preservation hall jazz band

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงดนตรี
เดอะ พรีเซอร์เวชั่น ฮอลล์ แจ๊ส แบนด์
(The Preservation Hall Jazz Band)

บรรเลงดนตรีบนเรืออังสนา
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงได้รับพระเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง
วุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง)
ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
info

germany
kipa culture nature conservation award

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับรางวัล
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นจากผลงาน
Culture, Nature Conservation,
Environment and Public Health

info
greeting card

ส.ค.ส. พระราชทานปีใหม่ ๒๕๕๓
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


info
photography exhibition colors life
srakaew

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว
info

srakaew
srakaew kasorn kasivit

ทรงสีซอให้ควายฟัง

play
ทรงสีซอให้ควายฟัง

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
และทรงเปิด ร้านกาแฟควายคะนอง
ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
info

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
princess srinagarindra award

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปี ๒๕๕๒ และประจำปี ๒๕๕๓
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว
รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปี ๒๕๕๒ และประจำปี ๒๕๕๓


international science olympiads
buddha in asia

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่องเล่าพุทธศาสนาในเอเชีย
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค
เขตคลองเตย


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพระดาบส
และอาคารหอจดหมายเหตุมูลนิธิพระดาบส
ณ มูลนิธิพระดาบส เขตดุสิต
info

dabos foundation
supply package flood victims nakhon ratchasima

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา


info
supply package flood victims nakhon ratchasima
aide memorier assistance royal project cambodia

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกช่วยจำ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ ห้องประชุม กรมราชองครักษ์
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
info

royal project cambodia
chulachomklao military school nakorn nayok
music

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งกองทัพบกจัดถวาย เนื่องในโอกาสเสด็จฯ
ไปทรงสอนนักเรียนนายร้อยครบ ๓๐ ปี
และในโอกาสที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

และ หออัครศิลปิน
ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
info

supremeartist
thai musical concert

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
การแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดโรงเรียนพาทยกุลการดนตร
และนาฏศิลป์แห่งใหม่ ณ เขตดุสิต
info

2553-thai-musical-school
ceramic national silpakorn

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิด การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕

ณ หอศิลป์สนามจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงาน
วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ ๒๐๐ ปี
และทรงหล่อพระกริ่ง ๒๐๐ ปี
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร
info

silpakorn thapra
พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศ
lao

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


info
bangladesh

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ


info play
myanmar

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สหภาพพม่า
info

สหภาพพม่า
photo
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน


info
china
จีน
ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ทรงพระอักษรภาษาจีน
และพระราชทานแก่วัดจิ้งอัน
นครเซี่ยงไฮ้

เพลงพระราชนิพนธ์
ดนตรีไทย
ศิลปกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


info
ศิลปะไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
info

เครื่องเคลือบดินเผา
พระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
ประเทศญี่ปุ่น

info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือน
สาธารณรัฐชิลี
info

โครงการพระราชดำริ
photography exhibition colors life catalogue

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

info
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
photography

Self Portrait
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ประเทศไทย

Self Portrait

ละครชีวิตคนเผ่า
๗ เมษายน ๒๕๕๓
สาธารณรัฐประชาชนจีน

กล้องดิจิตอล

โบสถ์
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ประเทศญี่ปุ่น

ฟิล์ม

น้ำกลิ้งบนใบบัว วังสระปทุม
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ประเทศไทย

เศรษฐกิจพอเพียง

หลังคามุงจากที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์
บ้านปะแค อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ประเทศไทย

ฝนหลวง

ยุ่งเหยิงอย่างยิ่ง
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

เหตุการณ์สำคัญ

การแสดงโขน นางลอย
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info play

อ้างอิง

ทรงลอยพระประทีป

ภาพ : www.brh.thaigov.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ภาพ : www.brh.thaigov.net

วิดีโอ : www.youtube.com

The Preservation Hall Jazz Band

ภาพ : www.sirindhorn.net

วุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง)ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.manager.co.th

ทรงรับรางวัลด้านการประดิษฐ์คิดค้นจากผลงาน
Culture, Nature Conservation,
Environment and Public Health

ภาพ : www.sirindhorn.net

ส.ค.ส. พระราชทานปีใหม่ ๒๕๕๓

ภาพ : www.region3.prd.go.th

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยี่ยมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ภาพ : www.chaipat.or.th

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพ : www.sirindhorn.net

เรื่องเล่าพุทธศาสนาในเอเชีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพระดาบส

ภาพ : www.sirindhorn.net

พระราชทานถุงยังชีพ

ภาพ : ๐๑ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาต
ภาพ : ๐๒ www.sirindhorn.net

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทรงเปิด หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : www.sirindhorn.net

การแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดโรงเรียนพาทยกุลการดนตรี

ภาพ : www.sirindhorn.net

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕

ภาพ : www.sirindhorn.net

วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ ๒๐๐ ปี

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงเยือนสหภาพพม่า

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.psproject.org

ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ ความรักผูกพันกับจีน

ทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.princess.it.org

ทรงเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเยือนสาธารณรัฐชิลี

ภาพ : www.sirindhorn.net

สี แสง แสดงชีวิต

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.hiclasssociety.com

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : สี แสง แสดงชีวิต

นางลอย

ภาพ : www.saisawankhayanying.com

วิดีโอ : www.youtube.com