วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

14
พรรษา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
พระราชทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
แก่เด็กกำพร้า เด็กพิการ และปัญญาอ่อน
จากสถานสงเคราะห์ต่างๆ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


infoพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิด โรงพิมพ์ธนบัตร
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โรงพิมพ์ธนบัตรส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง
และปลอดภัยทางเศรษฐกิจ


infoพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่
ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน
(Richard M. Nixon)

ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยา
ที่มาเยือนประเทศไทย

infoทรงดนตรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงดนตรี ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

info


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล หัวหิน

info

ทอดพระเนตรนาทีที่ นีล อาร์มสตรอง
ก้าวเท้าลงดวงจันทร์ พร้อมพระสหาย
ที่โรงเรียนจิตรลดา

นีล ออลเดน อาร์มสตรอง
(Neil Alden Armstrong)

มนุษย์คนแรกที่ก้าวเท้าลงดวงจันทร์
ด้วยยาน อพอลโล ๑๑ (Apollo 11)
เดินทางมาเยือนประเทศไทย
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


นีล อาร์มสตรอง เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน
ที่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ตามที่เด็กส่งจดหมายเชิญ
เป็นภาษาอังกฤษ


นีล ออลเดน อาร์มสตรอง
(Neil Alden Armstrong)

มนุษย์คนแรกที่ก้าวเท้าลงดวงจันทร์
ด้วยยาน อพอลโล ๑๑ (Apollo 11)
เดินทางมาเยือนประเทศไทย
เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
นีล อาร์มสตรอง เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน
ที่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ตามที่เด็กส่งจดหมายเชิญ
เป็นภาษาอังกฤษ


info video

ทรงช่วยแบ่งเบา
พระราชภารกิจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เสด็จแทนพระองค์
เพื่อทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ


จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา


หน้ากากงู
๒๕๑๒
สีน้ำ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
เริ่มทรงดนตรีไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์บทความ “ฉันชอบอ่านหนังสือ”
และทรงแปลสารคดีเรื่อง “ประเทศเบเนลักซ์”
จากเรื่อง “The Benelux Country,
The Children’s Picture Atlas in Colour”

ของ Paul Hamlyn ขณะทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจิตรลดา

การทดลองปฏิบัติการ
ทำ ฝนเทียม ในท้องฟ้าครั้งปฐมฤกษ์
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตามแนวพระราชดำริโครงการฝนหลวง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


info video


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงเริ่มศึกษาดนตรีไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงพระนิพนธ์บทความ “ฉันชอบอ่านหนังสือ”
และทรงแปลสารคดีเรื่อง “ประเทศเบเนลักซ์”
จากเรื่อง “The Benelux Country,
The Children’s Picture Atlas
in Colour”
ของ Paul Hamlyn
ขณะทรงศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนจิตรลดาการทดลองปฏิบัติการ
ทำ ฝนเทียม ในท้องฟ้าครั้งปฐมฤกษ์
บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ตามแนวพระราชดำริโครงการฝนหลวง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เทศกาลดนตรีวูดสต๊อก
(Woodstock)
ปรากฏการณ์ดนตรี
สะท้านโลกครั้งสำคัญ

จัดที่ฟาร์มในเมืองเบเธล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เป็นการรวมตัวของชาวบุปผาชนหลายแสนคน


ตั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

info video

วงดนตรี ดิ อิมพอสซิเบิล
(The Impossible)

ชนะเลิศการแข่งขันดนตรีสตริงคอมโบ้
ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑
ประเภทวงดนตรีอาชีพ
จัดโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ้างอิง

พระราชทานเลี้ยง
แก่เด็กกำพร้า เด็กพิการ และปัญญาอ่อน

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

โรงพิมพ์ธนบัตร

ภาพ : www.bot.or.th

ริชาร์ด เอ็ม. นิกสัน (Richard M. Nixon)

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

ทรงดนตรี

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๒ - กันยายน ๒๕๑๓

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๕

นีล ออลเดน อาร์มสตรอง

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒, www.nasa.gov, www.siamzone.com

วิดีโอ : www.youtube.com

นีล อาร์มสตรอง เยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนสิรินธร

ภาพ : www.siamzone.com

ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

ทรงเริ่มศึกษาดนตรีไทย

ภาพ : www.sarakadee.com

ฝนเทียม

ภาพ : ประมวลพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๑๑ - กันยายน ๒๕๑๒

วิดีโอ : www.youtube.com

เทศกาลดนตรีวูดสต๊อก (Woodstock)

ภาพ : www.sh.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ภาพ : www.egat.co.th

ดิ อิมพอสซิเบิล (The Impossible)

ภาพ : www.sting-thai.blogspot.com

วิดีโอ : www.youtube.com