วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

51
พรรษา

พระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี


info play

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล
ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ จำนวน ๒๕ ประเทศ
เสด็จมาร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ประชาชนต่างแซ่ซ้องถวายพระพรชัยมงคล

“ทรงพระเจริญ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงรอรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
ในโอกาสเสด็จฯ และเสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ

info

เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี
ในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒
แห่งเดนมาร์ก
(His Royal Highness Prince Henrik,
the Prince Consort to Her Majesty
Queen Margrethe II of Denmark)

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓
และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
แห่งเลโซโท
(His Majesty King Letsie III
and Her Majesty Queen Masenate
Mohato Seeiso of Lesotho)

แกรนด์ ดยุก อองรี เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก
(His Royal Highness Grand Duke Henri
of the Grand Duchy of Luxembourg)เจ้าชายโฮกุ้น มกุฎราชกุมาร
เจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์
และเจ้าชาย สแวร์เร แมกนัส
(His Royal Highness Crown Prince Haakon,
Her Royal Highness Crown Princess
Mette-Marit of Norway
and His Royal Highness Prince Sverre Magnus)

มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
แห่งภูฏาน
(His Royal Highness Crown Prince
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
of Bhutan)

เจ้าชายอาโลอิส แห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์
(His Serene Highness Hereditary Prince Alois
of the Principality of Liechtenstein)เจ้าชายทูโฟทัว
มกุฎราชกุมารแห่งตองกา
(His Royal Highness Crown Prince
Tupouto’a of Tonga)

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ
และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
(His Majesty King Carl XVI Gustaf
and Her Majesty Queen Silvia of Sweden)

สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน
(Her Majesty Queen Sofia of Spain)เจ้าชายวิลเล็ม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมาร
และเจ้าหญิงมักซิมา มกุฎราชกุมารี แห่งเนเธอร์แลนด์
(His Royal Highness Crown Prince Willem-Alexander
and Her Royal Highness Crown
Princess Maxima of the Netherlands)

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ ๒
บิน อัลฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
(His Majesty King Abdullah II bin Al-Hussein
of the Hashemite Kingdom of Jordan)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง
"ปัญญากับพลวัตของภาษาและวรรณคดีไทยในสังคมโลก"
และทรงร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เขตคลองเตย
info

ทอดพระเนตรโครงการสวนสาธารณะ
และสวนพฤกษชาติ "ศรีนครเขื่อนขันธ์"
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
info

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก
และเลย
info
ทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓
ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขตพระนคร
info

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดตาก


ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

info

ทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา
"แม่ฟ้าหลวง" บ้านเกริงปะตีคลี
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

info

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก

info

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

info

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
จาตุรจินดา อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก

info

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแพะ อำเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
info

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด
สะพานมิตรภาพ ๒
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
จังหวัดมุกดาหาร
infoเสด็จฯ ไปทรงดำนาที่แปลงสาธิตการเกษตร
และทอดพระเนตรโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

info

เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
info

ทอดพระเนตรโรงงานไบโอดีเซล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบภัย
และทอดพระเนตรพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม
บ้านด่านห้วยใต้ ตำบลแม่พูล
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
info

มีพระราชดำริให้ดำเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโคลนถล่ม
และจ้ดสร้างบ้านในพื้นที่ของราษฎร
จังหวัดอุตรดิตถ์

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ไดโนเสาร์
๒๕๔๙
สีอะคริลิค
๔๐×๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 2.10.48" ตรงกลางขวา

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

จอมพลัง
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙


เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

กดแปะ ๑
(Impress Decoration 1)
๒๕๔๙
เคลือบด้านสีฟ้า
๒๑.๕ x ๒๐.๕ ซม.

กดแปะ ๒
(Impress Decoration 2)
๒๕๔๙
เคลือบด้านสีฟ้า
๑๗.๕ x ๑๕.๕ ซม.

กดแปะ ๓
(Impress Decoration 3)
๒๕๔๙
เคลือบมันเงาสีเขียว และเคลือบสีน้ำเงิน
๒๔.๕ x ๒๖.๕ ซม.

ภัทรพัฒน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานชื่อ ภัทรพัฒน์ PatPat
เพื่อเป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนา
infoท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
info play

ปลดดาวพลูโต (Pluto)

ที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลลงมติ
ปลดดาวพลูโตออกจากรายชื่อดาวเคราะห์
ในระบบสุริยะ
info play

อ้างอิง

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภาพ : www.palaces.thai.net

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงรอรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ในโอกาสเสด็จฯ และเสด็จเยือนประเทศไทย เพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภาพ : www.sirindhorn.net

เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามี ในสมเด็จพระราชินีนาถ
มาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ และสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ แห่งเลโซโท

ภาพ : www.sirindhorn.net

แกรนด์ ดยุก อองรี เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ภาพ : www.sirindhorn.net

เจ้าชายโฮกุ้น มกุฎราชกุมาร เจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ และเจ้าชาย สแวร์เร แมกนัส

ภาพ : www.sirindhorn.net

มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน

ภาพ : www.sirindhorn.net

เจ้าชายอาโลอิส แห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เจ้าชายทูโฟทัว มกุฎราชกุมารแห่งตองกา

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ
และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน

ภาพ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

เจ้าชายวิลเล็ม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมาร และเจ้าหญิงมักซิมา มกุฎราชกุมารี แห่งเนเธอร์แลนด์

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่ ๒ บิน อัลฮุสเซน แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "ปัญญากับพลวัตของภาษาและวรรณคดีไทยในสังคมโลก"

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดตาก

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิด สะพานมิตรภาพ ๒

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทอดพระเนตรโรงงานไบโอดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงดํานาที่แปลงสาธิตการเกษตร และทอดพระเนตรโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงเกี่ยวข้าว ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพ : www.sirindhorn.net

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ประสบภัย และทอดพระเนตรพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม บ้านด่านห้วยใต้

ภาพ ๐๑ : www.ohm.go.th

ภาพ ๐๒ : www.sirindhorn.net

อ้างอิง

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ไดโนเสาร์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์ กดแปะ ๑

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์ กดแปะ ๒

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์ กดแปะ ๓

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จอมพลัง

ภาพ : แสงคือสี สีคือแสง

ภัทรพัฒน์

ภาพ : www.patpat9.com

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภาพ : www.suvarnabhumiairport.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ปลดดาวพลูโต (Pluto)

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com