วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

2
พรรษา
มีพระประสูติกาล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีพระประสูติกาล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


info

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
 • สมเด็จเทพ
 • สมเด็จเทพรัตนสุดา
 • พระราชประวัติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
sirindhorn
music
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

literature

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
 • พระราชกรณียกิจ
  • สีน้ำมันบนผ้าใบ
  • ศิลปะไทย
ภาพวาดฝีพระหัตถ์

เขื่อนเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
นับเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรก
ของประเทศไทย


ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์


ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

เป็นงานฉลองสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีกิจกรรมมากมาย ริเริ่มสร้าง พุทธมณฑล
จัดพิธี พุทธพยุหยาตราทางชลมารค
และจัดงานเฉลิมฉลองที่ท้องสนามหลวง


info

Sputnik 1

สปุตนิค ๑ (Sputnik 1)

ดาวเทียมดวงแรกของโลก

สหภาพโซเวียตเป็นผู้สร้างและส่งขึ้นสู่อวกาศ


info video

สปุตนิค ๑ (Sputnik 1)

ดาวเทียมดวงแรกของโลก

สหภาพโซเวียตเป็นผู้สร้างและส่งขึ้นสู่อวกาศ


 • Sputnik 2
 • Sputnik 2

ในเดือนถัดมาสหภาพโซเวียตก็ได้ส่ง สปุตนิค ๒ (Sputnik 2)
พร้อมด้วย ไลกา (Laika) สุนัขตัวแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศ

Ramon Magsaysay

รางวัลรามอน แมกไซไซ
(Ramon Magsaysay)

ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลในเอเซีย
ที่ประสบความสำเร็จดียิ่ง


จัดการประกวดภาพยนตร์
รางวัลตุ๊กตาทอง ครั้งแรก
ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลพระสุรัสวดี


info

เขื่อน
ดนตรีไทย

นายธนิต อยู่โพธิ์ จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
เครื่องดนตรีไทย พร้อมภาพประกอบ
กลายเป็นตำราค้นคว้าและอ้างอิงที่สำคัญด้านดนตรีไทย


info

หอศิลปะ

นายธนิต อยู่โพธิ์ จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
เครื่องดนตรีไทย พร้อมภาพประกอบ
กลายเป็นตำราค้นคว้าและอ้างอิงที่สำคัญด้านดนตรีไทย


info

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

เริ่มพบเศษภาชนะดินเผาเขียนสีที่ตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นทางการ
และประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
ลำดับที่ ๓๕๙ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕


info

ละครเพลง West Side Story เปิดการแสดงครั้งแรก
ณ โรงละคร Winter Garden Theatre นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
video music

West Side Story

ละครเพลง West Side Story เปิดการแสดงครั้งแรก
ณ โรงละคร Winter Garden Theatre
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


info music

West Side Story

อ้างอิง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

วิดีโอ : www.youtube.com

เปิดเขื่อนเจ้าพระยา

ภาพ : www.chainatday.com

วิดีโอ : www.hmonghot.com, www.youtube.com

ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

ภาพ : อนุสรณ์งานพุทธพยุหยาตราทางชลมารคในการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ

วิดีโอ : www.youtube.com

สปุตนิค ๑

ภาพ : www.nationalmuseum.af.mil

วิดีโอ : www.youtube.com

สปุตนิค ๒

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

รางวัลรามอน แมกไซไซ

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

รางวัลตุ๊กตาทอง

ภาพ : www.thaifilm.com

เครื่องดนตรีไทย

ภาพ : www.finearts.go.th

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ภาพ : www.thaiwhic.go.th

West Side Story

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com