วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

50
พรรษา
2548-stamp-princess-sirindhorn-50-years-birthday-anniversary

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๕๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

info
2548-coin-50-years-birthday-anniversary

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕๐ พรรษา

info
2548-indira-gandhi-award

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงรับ รางวัลอินทิรา คานธี
ด้านสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา
ประจำปี ๒๕๔๗
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย


info play

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ทูลเกล้าฯ ถวายใบประกาศนียบัตร
และใบประกาศแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่ง
ทูตสันถวไมตรีแห่งยูเนสโก
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษา
และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


info
2548-unesco-goodwill-ambassador
2548-hrh-princess-sirindhorn-portrait
2548-hrh-princess-sirindhorn-portrait
2548-hrh-princess-sirindhorn-portrait
2548-dinner-mahidol-award

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ
แก่ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี


info
2548-cholburi-01
2548-cholburi-01
2548-chiangrai-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


info
2548-chiangrai-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดน่าน


info
2548-nan
2548-nan
2548-plant-rice-chulachomklao-nakhon-nayok

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
ทัวร์มรดกโลก 2005
ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต


info
2548-bicycle-race
2548-chinese-new-year-china-town

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานตรุษจีน
ไชน่าทาวน์เยาวราช ๕๐ พรรษา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สานสัมพันธไมตรี ๓๐ ปี ไทย - จีน

ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านภูฟ้า และร้านจิตรลดา
สาขาถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร


info
2548-chitralada-phufa-shop-chatuchak
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

2548-india-march.png

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรองประธานาธิบดีแห่งอินเดีย


info
2548-india-march.png

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
ณ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์
จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา


info
2548-cambodia.png
2548-special-support-tsunami

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ
ในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคใต้


info play


จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
2548-hen-dog

ปีไก่ไปปีหมามา
๒๕๔๘
สีอะคริลิค
๔๐×๖๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 2.10.48"

หนังสือพระราชนิพนธ์

2548-literature

กษัตริยานุสรณ์
ภาพหน้าปกและภาพในเล่มเป็นพระสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายจักรพันธ์ โปษยกฤต
ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้เขียน


info
2548-literature

คนแขนหัก
พระราชนิพนธ์เหตุการณ์ที่พระกรหัก
พิมพ์ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
ฉบับประจำวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
และ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ฉบับที่ ๑๒๗๙ - ๑๒๘๐


info
2548-literature

ความฝัน
พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมเยอรมัน
ทรงแปลบทละครวิทยุของ “กุนเทอร์ ไอช์”


info
2548-literature

เพียงวันพบ วันนี้ที่สำคัญ
รวมพระราชนิพนธ์แปล


info
2548-literature

ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
ทรงบันทึกไว้เมื่อคราวเสด็จฯ เยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ ๑๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔


info
2548-literature

สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม
สมุดบันทึก
พร้อมพระราชนิพนธ์
และภาพชุดสุนัขทรงเลี้ยง


info
2548-thepparatia

เครือเทพรัตน์
พบพืชวงศ์ชบาสกุลใหม่ของโลก
ตั้งชื่อสกุล Thepparatia
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี


info
2548-pope-john-paul

พิธีปลงพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น พอล ที่ ๒
ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์สำคัญในประวัติศาสตร์


info play
2548--benedict-xvi-0106

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖
(Benedict XVI)
ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ใหม่
info play


อ้างอิง

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๕๐ พรรษา

ภาพ : www.hobbyinter.com

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ภาพ : www.ecatalog.treasury.go.th

รางวัลอินทิรา คานธี

ภาพ : www.winsonjk.blogspot.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ทูตสันถวไมตรีแห่งยูเนสโก

ภาพ : www.sirindhorn.net

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทัวร์มรดกโลก 2005

ภาพ : www.sirindhorn.net

ไชน่าทาวน์เยาวราช ๕๐ พรรษา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
สานสัมพันธไมตรี ๓๐ ปี ไทย - จีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดร้านภูฟ้า และร้านจิตรลดา

ภาพ : www.sirindhorn.net

เยือนสาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : www.photodivision.gov.in

ทรงเปิดวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.chaoprayanews.com
ภาพ : ๐๓ www.princess-it.org

หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net
ภาพ ๐๒ : www.topicstock.pantip.com
ภาพ ๐๓ : www.women.sanook.com
ภาพ ๐๔ : www.sac.or.th

เครือเทพรัตน์

ภาพ : www.forest.go.th