วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

38
พรรษา
2536-support-foundation-museum-abhisek-dusit

เสด็จฯ ไปทรงเปิด พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวร
ณ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระราชวังดุสิต


info
2536-royal-activity-vietnam
2536-royal-activity-russia
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ2536-royal-activity-vietnam-hue-royal-city

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา


info
2536-royal-activity-vietnam-ho-chi-minh-museum
2536-royal-activity-vietnam-do-muoi-secretary-party
2536-royal-activity-vietnam2
2536-royal-activity-russia-tribal-village

เสด็จฯ เยือน สหพันธรัฐรัสเซีย
อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ
ของรัฐสภารัสเซีย


info
2536-royal-activity-russia-cosmonaut-space-suit
2536-royal-activity-russia-snowman
2536-royal-activity-russia-baikal-horse-sleigh
2536-royal-activity-british-5th-international-conference-thai-studies-reception

เสด็จฯ ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรอง
ที่ School of Oriental and
African Studies (SOAS),
University of London

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหราชอาณาจักร
ทรงเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ
ว่าด้วยเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ ๕
ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน กรุงลอนดอน


info
2536-royal-activity-british-bbc-radio

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบีบีซี (BBC)

2536-royal-activity-british-royal-geographical-society-expedition-department
2536-royal-activity-british-royal-geographical-society 2536-royal-activity-british-lake-district
2536-royal-activity-british-postcard

ไปรษณียบัตรลายพระหัตถ์

2536-royal-activity-swiss-red-cross-red-crescent-societies-01

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สมาพันธรัฐสวิส
ทรงเยือนสำนักงานคณะกรรมการกาชาดสากล
และทอดพระเนตรกิจการสมาพันธ์ระหว่างประเทศ
ของกาชาดและซีกวงเดือนแดง
ณ สำนักงานในนครเจนีวา


info
2536-royal-activity-swiss-red-cross-red-crescent-societies-02
2536-royal-activity-laos-market

เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทอดพระเนตรกิจการด้านการศึกษา การแพทย์
การพัฒนาประเทศ


info
2536-royal-activity-antarctica-new-zealand-international-antarctic-centre-museum

เสด็จฯ ไปทรงเยือน ประเทศนิวซีแลนด์
และ ทวีปแอนตาร์กติกา
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลนิวซีแลนด์
เสด็จฯ ไปยัง สก๊อต เบส (Scott Base)
ศูนย์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โครงการแอนตาร์กติกาของนิวซีแลนด์


info
2536-royal-activity-antarctica-new-zealand-international-antarctic-centre-map
2536-royal-activity-antarctica-emperor-penguins
2536-royal-activity-antarctica-cape-royds-photograph-flock-penguins
2536-royal-activity-antarctica-scott-base-touch-rugby
2536-royal-activity-antarctica-scott-base
2536-royal-activity-thaicom1-launch

ทอดพระเนตรการปล่อยดาวเทียม ไทยคม
ดาวเทียมดวงแรกของไทย
ณ เมืองกูรู เฟรนช์เกียนา
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ
Centre National d ' Etude Spatial และบริษัทชินวัตร


info video
2536-royal-activity-23th-red-cross-concert-01
2536-royal-activity-23th-red-cross-concert-02

ทรงระนาดฝรั่ง (Xylophone)
เพลง ลาวดวงเดือน
ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี
ในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๒๓

ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2536-royal-activity-23th-red-cross-concert-03
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
info
2536-royal-activity-painting-lotus-bird

นกและดอกบัว
๒๕๓๖
หมึกจีน
๖๓ x ๔๘ ซม.2536-royal-activity-painting-red-elephant

ช้างเทศบาล
๒๕๓๖
หมึกจีน
๑๘.๕ x ๓๒.๕ ซม.

หนังสือพระราชนิพนธ์
2536-royal-activity-literature-cambodia

เขมรสามยก
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา


info

2536-royal-activity-literature-china-mongolia

“ไอรัก” คืออะไร ?
ทรงบันทึกการเสด็จฯ ไปทรงเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศมองโกเลีย
วันที่ ๓-๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕


info
2536-royal-activity-literature-100-years-red-cross

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๕
เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย


info
2536-2538-sirindhorn-isan-information-center-01

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามใหม่ให้
ศูนย์สารนิเทศอีสาน ว่า ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
สถาบันที่ให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ทรงเปิดศูนย์เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘


info
2536-2538-sirindhorn-isan-information-center-02

เริ่มการก่อสร้าง ศูนย์ศิลป์สิรินธร
โดยได้รับพระราชทานชื่อจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
และได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘


info
2536-royal-activity-hrh-princess-maha-chakri-sirindhorn-art-center-01
2536-royal-activity-hrh-princess-maha-chakri-sirindhorn-art-center-02
2536-royal-activity-hrh-princess-maha-chakri-sirindhorn-art-center-03
2536-royal-activity-sangkeet-01
2536-royal-activity-sangkeet-02

ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนลักษณะพิเศษในพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์การดนตรี


info video

พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ด้วยทรงห่วงใยด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ทรงแนะให้ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา


info
2536-royal-activity-islamic-private-school
2536-royal-activity-district

๓ จังหวัดใหม่
ประกาศจัดตั้ง ๓ จังหวัด คือ
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดอำนาจเจริญ


info

2536-royal-activity-world-water-day

ปีแรกของการจัด
วันน้ำโลก (World Water Day)
ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ
เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์น้ำ


info

อ้างอิง

พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพถาวร

ภาพ : www.ourking.in.th

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพ : อนัมสยามมิตร

สหพันธรัฐรัสเซีย

ภาพ : รอยยิ้มหมีขาว

สหราชอาณาจักร

ภาพ : ประพาสอุทยาน

สมาพันธรัฐสวิส

ภาพ : ประพาสอุทยาน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : ม่วนซื่นเมืองลาว

ประเทศนิวซีแลนด์

ภาพ : แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน

ทอดพระเนตรการปล่อยดาวเทียม ไทยคม

ภาพ : www.space.skyrocket.de

ทรงเดีี่ยวระนาดฝรั่ง (Xylophone)

ภาพ : นาวิกศาสตร์

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : ทอสีเทียบฝัน

หนังสือพระราชนิพนธ์

ภาพ : www.sirindhorn.net

ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร

ภาพ : www.copper.msu.ac.th

ศูนย์ศิลปสิรินธร

ภาพ : www.sirindhornartcenter.com

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ภาพ : www.sangkeet.ac.th

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ภาพ : www.psproject.org

๓ จังหวัดใหม่

ภาพ : ๐๑ www.es-vector.org
ภาพ : ๐๒ www.data.bopp-obec.info
ภาพ : ๐๓ www.amnatcharoen.doae.go.th

วันน้ำโลก (World Water Day)

ภาพ : www.creativecommons.org