วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

1
พรรษา
garally of art

ทรงพระผนวช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประกอบพระราชพิธีทรงพระผนวช

ณ พระอุโบสถพระพุทธรัตนสถาน
ในพระบรมมหาราชวัง
ทรงได้รับพระฉายาว่า ภูมิพโลภิกขุ

info play
museum of art

ทรงรับบิณฑบาตจากราษฎร

พระภูมิพโลภิกขุ ออกบิณฑบาตโดยไม่มีกำหนดแจ้งล่วงหน้า


info play
museum
thai artist
พระราชกรณียกิจ

ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ระหว่างที่ทรงพระผนวช


info play

เฉลิมพระอภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ
ให้เฉลิมพระอภิไธย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่า

“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

พระชนมายุ ๑ พรรษา

หนังสือ
หนังสือพระราชนิพนธ์
เพลง
ดุริยางคศิลป์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

พระชนมายุ ๑ พรรษา

จิตรกรรม
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
ลายพระหัตถ์
สิรินธร
เพลงไทย
มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
พระราชพิธีอภิเษกสมรส

เจ้าชายเรนิเยร์ที่ ๓ แห่งราชรัฐโมนาโก
(Prince Ranier III of Monaco)
อภิเษกสมรสกับนักแสดงชาวอเมริกันชื่อดัง
เกรซ เคลลี่ (Grace Kelly)


info play
รัชกาลที่ 9
แบบเรียนเร็วใหม่

กระทรวงศึกษาธิการนำหนังสือเรียนภาษาไทย
ของอำมาตย์โทพระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์ (สังข์ พุกกะเวส)
มาใช้สอนในระดับประถมศึกษาเป็นอีกครั้ง


info
ในหลวง

วิกฤตการณ์คลองสุเอซ (Suez Crisis)

การสู้รบระดับนานาชาติเพื่อการครอบครองคลองสุเอซ


info
game

อ้างอิง

ทรงพระผนวช

ภาพ : ๕๐ ปี ทรงพระผนวช ๒๔๙๙-๒๕๔๙

วิดีโอ : www.youtube.com

ทรงรับบิณฑบาตจากราษฎร

ภาพ : อัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ (๒๔๗๐-๒๕๕๐) เล่ม ๑ และ ๒

วิดีโอ : www.youtube.com

เฉลิมพระอภิไธย

ภาพ : ด้วยพลังแห่งรัก

ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ภาพ : www.pantip.com

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีอภิเษกสมรสเจ้าชายเรนิเยร์ที่ ๓ แห่งราชรัฐโมนาโก

ภาพ : www.guardianlv.com

วิดีโอ : www.youtube.com

แบบเรียนเร็วใหม่

ภาพ : www.dailynews.co.th

วิกฤตการณ์คลองสุเอซ

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com