วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

7
พรรษา
 
thai musicพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเยือน

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
สหพันธรัฐมาลายา
นิวซีแลนด์
และเครือรัฐออสเตรเลีย


info play
ศิลปกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓

เป็นครั้งแรก


info
ภาษาไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็นประธาน
และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย
ณ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕
ภายหลังรัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็น
วันภาษาไทยแห่งชาติ


info play
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


info
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
๒๕๐๕ สีน้ำมันบนผ้าใบ ๖๒ x ๔๖.๕ ซม.
ลายพระหัตถ์ "ภอ 4-05" ที่มุมขวาบน

สีน้ำมันบนผ้าใบ
ธนาคารออมสิน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ฝากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
กับธนาคารออมสินเป็นครั้งแรก

เนื่องในวันออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๐๕
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต


info
ธนาคาร

หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล
ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
ถวายของที่ระลึกแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

พระราชประวัติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา
ทรงร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ

พระราชกรณียกิจ
ดนตรีไทย
เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา


ยูเนสโก

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
ประกาศยกย่อง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยให้เป็น
บุคคลสำคัญของโลก
นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการถวายสดุดีนี้


info
วิทยาศาสตร์
เขาใหญ่

ประกาศจัดตั้ง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย


info play
ศาลโลก

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตัดสินให้

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดน
ภายใต้อธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชา


info info
แหลมตะลุมพุก

วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก

พายุโซนร้อนแฮเรียตพัดเข้าถล่มแหลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง


info play

อ้างอิง

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สหพันธรัฐมาลายา
นิวซีแลนด์ และเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพ : เสด็จฯ เยือนประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๐๕

วิดีโอ : www.youtube.com

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

ภาพ : อัครศิลปิน

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ ๑

ภาพ : www.archives.su.ac.th

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ภาพ : สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

วิดีโอ : www.youtube.com

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ : อัครศิลปิน

ฝากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับธนาคารออมสินเป็นครั้งแรก

ภาพ : www.gsb.or.th

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก

ภาพ : www.th.wikipedia.org

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ภาพ : www.e-shann.com

ปราสาทพระวิหาร

ภาพ : www.th.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก

ภาพ : www.gotonakhon.com