วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

52
พรรษา
years-king-birthday-anniversary
birthday

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

info play

coastal-patrol-boat-tor-991

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปล่อย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต ๙๙๑
ที่กองทัพเรือจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ณ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปใน งานสโมสรสันนิบาต
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ทำเนียบรัฐบาล


info
government-house
hrh-princess-sirindhorn-portrait
princess-sirindhorn-portrait

นิติกร กรัยวิเชียร ผู้ฉายพระฉายาลักษณ์


france
chiang-mai-mae-la-noi

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน


info
chiangmai
maelanoi

ทรงหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
แก่เด็กชาวเขา


วัคซีน
โปลิโอ
เด็กชาวเขา
nayungnachompoo

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี


info


อุดรธาน


committee

ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติฯ
ไปทัศนศึกษาโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


info
committee
แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
และจังหวัดสุโขทัย

info
yala
ปัตตานี

มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร

ทอดพระเนตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนธรรมพิทยคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สอนคอมพิวเตอร์
south-tanyong

ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก
ชุมชนบ้านเขาตันหยง


narathivat

ทอดพระเนตรป่าพรุจำลอง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ "The 2007 HCMR Congress in Bangkok"
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


info
hcmr-congress-bangkok
chula

เสด็จฯ ไปทรงร่วมในกิจกรรม
"ครบ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"


info play
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
งานวันมูลนิธิสิรินธร
ณ ตำหนักปลายเนิน
เขตคลองเตย


info
sirindhorn foundation's day
literature photography catalogue
light color photography exhibition

เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ
แสงคือสี สีคือแสง
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

buffalo national

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "กระบือและโคเนื้อแห่งชาติ"
ประจำปี ๒๕๕๐ และทรงสาธิตการไถนา
ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


info

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเมืองโบราณบางขลัง
และวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย

เมืองโบราณ
info
พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศchina photo exhibition

งานแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ณ พิพิธภัณฑ์นครหลวงกรุงปักกิ่ง

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ
ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน


info

พระราชทานทุนการศึกษา
แก่นักเรียนชาวทิเบต
ที่โรงเรียนลาซา


china tibetan sponsor support
ทุนการศึกษา
france

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐฝรั่งเศส


info
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เพลง

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐสิงคโปร์
และทรงดนตรีไทย
ณ National University of Singapore


info play
singapore
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ


royal project mongolia

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ ให้จัด โครงการศึกษาดูงาน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ ประเทศมองโกเลีย


info
cooperation

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม
ใน โครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน
ภายในมหาวิทยาลัยจำปาสัก
และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก
ตามพระราชดำริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
แก่คณะทำงานโครงการอาหารโรงเรียน
ของราชอาณาจักรภูฏาน


info
royal project bhutan
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

painting

ไม่มีชื่อ
๒๕๕๐
สีอะคริลิค
๗๐×๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๑ มีนาคม ๒๕๕๐"

สีอะคริลิค

สัญลักษณ์ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒๕๕๐
ภาพลายเส้น
๑๙×๑๒ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 30 พ.ย. 50"

สัญลักษณ์ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชวนนกในโรงสีมาเข้าโพรง
๒๕๕๐
สีอะคริลิค
๗๐×๕๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 13 พ.ย. 50"

สิรินธร

ผีน้อย
๒๕๕๐
สีอะคริลิค
๖๐×๔๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 14 พ.ย. 50"

หมึกจีน

นกและดอกบัว
๒๕๓๖
หมึกจีน
๖๓ x ๔๘ ซม.

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

photography

หางขมวด
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ทิฟฟี่ในเขตหวงห้าม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประเทศไทย

ภาพถ่าย

กุญแจ
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐
อียิปต์

ฝีพระหัตถ์

เป็ดพาเหรด
๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
สหรัฐอเมริกาหนังสือพระราชนิพนธ์
literature thai china

Two Journeys, One Destination :
ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน

อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เกี่ยวกับประเทศจีนที่จัดแสดงในนิทรรศการ
Two Journeys, One Destination :
ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน"
ณ พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง
ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐

info
khon

โขนเฉลิมพระเกียรติ
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาศ

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info play

iPhone
สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs)
ผู้บริหารบริษัท แอปเปิ้ล
เปิดตัว ไอโฟน (iPhone) โทรศัพท์มือถือ
พร้อมความสามารถที่หลากหลาย
ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม


info play
iphone
Steve Jobs

อ้างอิง

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิดีโอ : www.youtube.com

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต ๙๙๑

ภาพ : www.ohm.go.th

งานสโมสรสันนิบาต

ภาพ : www.pantip.com

พระฉายาลักษณ์

ภาพ : ปิยราชกุมารี

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.ohm.go.th

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ภาพ : www.sirindhorn.net

พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสุโขทัย

ภาพ : ๐๑ www.sirindhorn.net
ภาพ : ๐๒ www.ohm.go.th

ทัศนศึกษาโครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพ : www.sirindhorn.net

The 2007 HCMR Congress in Bangkok

ภาพ : www.sirindhorn.net

ครบ ๙๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

วันมูลนิธิสิรินธร

ภาพ : www.sirindhorn.net

แสงคือสี สีคือแสง

ภาพ : www.sirindhorn.net

เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน

เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพ : ฟื้นภาษาได้อาหาร

โครงการศึกษาดูงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพ : www.psproject.org

เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

โครงการจัดตั้งแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน

ภาพ : www.vientiane.thaiembassy.org

จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราชอาณาจักรภูฏาน

ภาพ : www.psproject.org

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง

Two Journeys, One Destination :
ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน

ภาพ : www.sirindhorn.net

โขนเฉลิมพระเกียรติ
เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาศ

ภาพ : www.oknation.net

iPhone

ภาพ : www.creativecommons.org