วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

56
พรรษา

king

thailand

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
info

โขน

ศึกมัยราพณ์


สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน
ชุด ศึกมัยราพณ์
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


info info

ส.ค.ส.


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๔

นาฏศิลป์ไทย

สภากาชาดไทย

ศิลปกรรม

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย
ที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงในปี ๒๕๕๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทย
จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ณ โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อประกอบอาหารพร้อมรับประทาน นำไปแจกจ่าย
และส่งไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวทุกแห่ง
และได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม พร้อมพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร
info

สึนามิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่น
ที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
info

ตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม

info

สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานให้สัมภาษณ์เรื่อง
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์
ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชในอดีต
กับโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่โดยรอบ”
ออกอากาศในรายการพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์หารายได้สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช


info

ประวัติศาสตร์

วรรณศิลป์

วรรณคดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี
info

วรรณกรรม

นิทรรศการศิลปะ

เครื่องเคลือบดินเผา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการทำงานของหุ่นยนต์ผ่าตัด
ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


info

หุ่นยนต์ผ่าตัด

ลูกเสือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเป็นประธาน
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๔
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

info

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๔
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


info

เทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
ทรงขับร้องเพลงลาวสมเด็จ ๒ ชั้น
เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
และทรงระนาดเอกเพลงโหมโรงมหาราชร่วมกับวงดนตรีไทยบ้านปลายเนิน
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

info info

โหมโรงมหาราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
อดีตในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


info

นิทรรศการภาพถ่าย

วันอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๔
เรื่อง งานช่างหลวง
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

info

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย
น้ำ + ใจ ๒๕๕๔
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


info

ภ่ายภาพ

พระราชกรณียกิจ
ด้านการต่างประเทศ

ศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐอินเดีย
เพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

info

ศาสนา

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
พิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕
ณ เมืองลัคเนา

info

หญ้าแฝก

ดนตรีไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหราชอาณาจักร
ทรงร่วมงาน
ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี
ดนตรีไทยในสหราชอาณาจักร

ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน


info info

พระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมงาน
พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์
กับนางสาวแคเธอรีน มิดเดิลตัน

ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน


info info

เจ้าชายวิลเลียม

จีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน


info

ต่างประเทศ


เยอรมนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และ สาธารณรัฐออสเตรีย


info

ออสเตรีย

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์
ราชอาณาจักรเลโซโท

และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้


info

ราชอาณาจักรเลโซโท


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธาน
พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
แห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

และเสด็จฯ ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


info info

สะพานมิตรภาพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


info

เวียดนาม

บังกลาเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเยือน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
info info

พระราชกรณียกิจ

CNN

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น (CNN)
info info

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประเทศไทย

พายเรือมารับปิ่นโต

พายเรือมารับปิ่นโต
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ประเทศไทย

ภาพถ่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุ้มพระดำน้ำ
๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
ประเทศไทย

ขังไว้ ออกไม่ได้

ขังไว้ ออกไม่ได้
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
ประเทศไทย

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริในต่างประเทศ

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมมือกับ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ๒ แห่ง
ในเขตธากา (Dhaka Division) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
info

artist

การศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับ
ราชอาณาจักรภูฏาน
ที่โรงเรียน ๓ แห่งในเมืองพาโร (Paro)

info

education

ทาร์เซียส สิรินธรเน

ค้นพบซากดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง มีอายุกว่า ๑๓ ล้านปี นามว่า ทาร์เซียสิรินธร
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ทาร์เซียส สิรินธรเน (Tarsius sirindhornae)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงสนพระทัยในงานด้านซากดึกดำบรรพ์

info

Tarsius sirindhornae

อุทกภัยครั้งใหญ่
ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรง
ครอบคลุมหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศ


info info

อุทกภัย

จังหวัดใหม่ของประเทศไทย

จังหวัดบึงกาฬ
จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทย

info

จังหวัดบึงกาฬ

สึนามิ

ภัยพิบัติครั้งสำคัญในประเทศญี่ปุ่น
เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น
และเกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าถล่มชายฝั่งของประเทศ
ตามด้วยอุบัติเหตุจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟูกูชิมาระเบิด
กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมา

info info

อ้างอิง

เสด็จฯ ออกมหาสมาคม

ภาพ : www.brh.thaigov.net

การแสดงโขนชุด ศึกมัยราพณ์

ภาพ ๐๑ : www.thaicatwalk.com

ภาพ ๐๒ : www.manager.co.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ภาพ ๐๑ : www.thaicatwalk.com

ภาพ ๐๒ : www.manager.co.th

เสด็จฯ ไปทรงเปิด งานฉลองวันอาหารโลก ประจําปี ๒๕๔๔

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.chaipat.or.th

ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวญี่ปุ่น ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ : www.ohm.go.th

ทรงดํานา ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ความสัมพันธ์ของพื้นที่ประวัติศาสตร์ ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชในอดีต กับโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่โดยรอบ

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.mahidol.ac.th

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์

ภาพ ๐๑ : www.chaoprayanews.com

ภาพ ๐๒ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

อดีตในปัจจุบัน

ภาพ : www.sirindhorn.net

งานช่างหลวง

ภาพ : www.sirindhorn.net

น้ำ + ใจ ๒๕๕๔

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

อ้างอิง

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

พิธีเปิดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๕

ภาพ : www.sirindhorn.net

สหราชอาณาจักร

ภาพ : www.ohm.go.th

วิดีโอ : www.youtube.com

พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์

ภาพ : www.en.wikipedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ ๐๑ : www.sirindhorn.net

ภาพ ๐๒ : www.english.pku.edu.cn

ภาพ ๐๓ : ความรักผูกพันกับจีน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพ : www.sirindhorn.net

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สาธารณรัฐออสเตรีย

ภาพ : www.sirindhorn.net

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ราชอาณาจักรเลโซโท และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ภาพ : www.sirindhorn.net

พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ภาพ : www.sirindhorn.net

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ภาพ : www.sirindhorn.net

วิดีโอ : www.youtube.com

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น (CNN)

ภาพ : www.youtube.com

วิดีโอ : www.youtube.com

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ : อุปบัติ ณ โลกี

อ้างอิง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริในต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ภาพ : www.psproject.org

ราชอาณาจักรภูฏาน

ภาพ : www.psproject.org

ทาร์เซียสิรินธร

ภาพ : www.dmr.go.th

อุทกภัยครั้งใหญ่

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

วิดีโอ : www.youtube.com

จังหวัดบึงกาฬ

ภาพ : www.gis.finearts.go.th

ภัยพิบัติครั้งสำคัญในประเทศญี่ปุ่น

ภาพ : www.dpm.nida.ac.th

วิดีโอ : www.youtube.com

ทอดพระเนตรการทำงานของหุ่นยนต์ผ่าตัด ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ