วิศิษฏศิลปิน

พ.ศ./พรรษา

49
พรรษา
2547-king-queen-mass-rapid-transit-mrt

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงเปิดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ)
ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

info play
2547-king-queen-mass-rapid-transit-mrt
2547-king-queen-mass-rapid-transit-mrt

สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ทูลเกล้าฯ ถวาย โล่เกียรติยศ ผู้นำดีเด่นผู้อุทิศตน
เพื่อโครงการกำจัดโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

info
2547-iodine-honoray
2547-wfp-ambassador-un

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ไปทรงรับตำแหน่ง
ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลก
แห่งองค์การสหประชาชาติ
ด้านโครงการอาหารโรงเรียน

ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี


info
2547-wfp-ambassador

ทรงกล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการโครงการอาหารโลก
ครั้งที่ ๓สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Grosse Goldene Ehrenzeichen Am Bande
จากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย


info
2547-grosse-goldene-ehrenzeichen-am-bande-austria
2543-hrh-sirindhorn-portrait
2543-hrh-sirindhorn-portrait
2547-education-for-monk

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเริ่มอุปถัมภ์กิจกรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง
สุราษฎร์ธานี และระนอง


info
2547-royal-activities-south
2547-royal-activities-south
2547-khon-kean
2547-khon-kean

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี
และมหาสารคาม


info
2547-khon-kean

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี


info
2547-lopburi
2547-national-science

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิด งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๔๗
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


info

2547-law-conference-thammasat-university

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมทางวิชาการนิติศาสตร์ไทย-ฝรั่งเศส
ครั้งที่ ๓ เนื่องในโอกาสครบ ๗๐ ปี
การสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก


info

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒ ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตวังท่าพระ เขตพระนคร


info
2547-national-ceramic-silpakorn-university
พระราชกรณียกิจ ด้านการต่างประเทศ


2547-china

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน
เสด็จฯ ไปทรงเยือนกรุงปักกิ่ง เมืองอี๋ชาง มณฑลหูหนาน
และมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน


info
2547-china

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุม
Education Forum for Asia - Beijing 2004
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2547-china-beijing-international-education-expo
2547-it-stamp

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากร
ชุด โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


info
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
2547-painting-untitled

ไม่มีชื่อ
๒๕๔๗
สีน้ำบนกระดาษ
๓๐ × ๔๑ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 พ.ย. 47"

2547-painting-monkey-hen

ลิงไปไก่มา
๒๕๔๗
สีอะคริลิค
๔๕×๖๐ ซม.
ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 พ.ย. 47"

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
2547-ceramic-plate-finger

จาน (มือหงิก ๑)
๒๕๔๗
รากุ
๓๐.๕ x ๓๕.๕ x ๗ ซม

2547-ceramic-plate-finger

จาน (มือหงิก ๒)
๒๕๔๗
รากุ
๓๐.๕ x ๓๕.๕ x ๗ ซม.

2547-ceramic-plate-finger

จาน (มือหงิก ๓)
๒๕๔๗
รากุ
๓๐.๕ x ๓๕.๕ x ๗ ซม.หนังสือพระราชนิพนธ์
2547-literature-india

ประพาสราชสถาน
ทรงบันทึกไว้เมื่อคราวเสด็จฯ ไปทรงเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๒ - ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔


info
2547-tsunami

คลื่นสึนามิในไทย
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งรุนแรง
เนื่องจากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย
ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ (Tsunami) รอบมหาสมุทรอินเดีย
รวมถึงชายฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศไทย


info

2547-livestrong-wristband

สายรัดข้อมือ (Wristband)
ที่สลักคำว่า Livestrong
เป็นที่นิยมไปทั่วโลก


info
2547-facebook-logo

Facebook
เว็บไซต์ Facebook เปิดให้บริการ
กลายเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
(Social Network)
ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก


info

ไข้หวัดนก (Avian Influenza)
การระบาดของโรคไข้หวัดนก
(Avian Influenza หรือ Bird Flu)
เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชื่อ H5N1
ซึ่งพบในสัตว์ปีก


info
2547-avian-influenza

อ้างอิง

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำโพง - บางซื่อ)

ภาพ : ๐๑ www.ohm.go.th
ภาพ : ๐๒ www.skyscrapercity.com

วิดีโอ : www.youtube.com

โล่เกียรติยศ ผู้นำดีเด่นผู้อุทิศตน

ภาพ : เสริมสร้างโภชนาการที่ดี

ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลก
แห่งองค์การสหประชาชาติ
ด้านโครงการอาหารโรงเรียน

ภาพ : เสริมสร้างโภชนาการที่ดี

Grosse Goldene Ehrenzeichen Am Bande

ภาพ : www.sirindhorn.net

อุปถัมภ์กิจกรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ภาพ : www.psproject.org

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง
สุราษฎร์ธานี และระนอง

ภาพ : www.sirindhorn.net

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี
และมหาสารคาม

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

ภาพ : www.sirindhorn.net

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี ๒๕๔๗

ภาพ : www.nonami.co.th

เปิดการประชุมทางวิชาการนิติศาสตร์ไทย-ฝรั่งเศส ครั้งที่ ๓

ภาพ : www.sirindhorn.net

งานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ภาพ : www.sirindhorn.net

ทรงเป็นอาคันตุกะของรัฐบาลจีน

ภาพ : www.manager.co.th

Education Forum for Asia - Beijing 2004

ภาพ : ความรักผูกพันกับจีน

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : www.student.nu.ac.th

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เครื่องเคลือบดินเผาฝีพระหัตถ์

ภาพ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระครบ ๖๕ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ : www.student.nu.ac.th

คลื่นสึนามิในไทย

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

Facebook

ภาพ : www.commons.wikimedia.org

สายรัดข้อมือ (Wristband)

ภาพ : www.natsima.blogspot.com

ไข้หวัดนก (Avian Influenza)

ภาพ : www.phuketgazette.net