วิศิษฏศิลปิน

ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม

“...เท่าที่สังเกตถึงการทรงงานของพระองค์แต่ละครั้ง ผลงานมีลักษณะแตกต่างกัน บางครั้งผลงานวาดจากประสบการณ์ความทรงจำที่พึ่งผ่านมา
บางครั้งพระองค์ทรงสังเกตและวาดจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวขณะทรงงาน บางครั้งทรงคิดวางแผนและสร้างจินตนาการไว้ก่อน
เมื่อเสด็จมาถึงที่ประทับสามารถทรงงานเขียนภาพได้ทันที โดยเฉพาะพัฒนาการของการเขียนภาพในระยะหลังนี้
เป็นงานจิตรกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการวาดเป็นเรื่องราว ศิลปะในแนวนี้ เรียกว่า จิตรกรรมเชิงความคิด (Conceptual Painting)
ภาพจะสื่อความหมายทางความคิดสำคัญมากกว่าการบอกเรื่องราวหรือการเล่าเรื่องเท่านั้น...” More


....................................................................................


โดย

นายปัญญา วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • จากปกหนังสือ แดร็กคูล่าผู้น่ารัก

  จากปกหนังสือ แดร็กคูล่าผู้น่ารัก

  -

  ลายเส้น

 • จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  -

  ลายเส้น

 • จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  จากหนังสือ ทัวร์น้องโจ้

  -

  ลายเส้น

 • แมงมุม

  แมงมุม

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  หมึกจีน ๒๑.๕x๓๕ ซม.

 • เปรียบเทียบลักษณะการถือของในสมัยก่อนพระนคร สมัยพระนครตอนต้น และสมัยพระนครตอนปลาย

  เปรียบเทียบลักษณะการถือของในสมัยก่อนพระนคร สมัยพระนครตอนต้น และสมัยพระนครตอนปลาย

  พระชนมายุ ๒๓ พรรษา (๒๕๒๑)

  หมึก

 • แจกันสีม่วง

  แจกันสีม่วง

  พระชนมายุ ๘ พรรษา (๒๕๐๖)

  สีน้ำมัน ๓๐x๒๒ ซม.

 • ต้นหางนกยูง

  ต้นหางนกยูง

  พระชนมายุ ๘ พรรษา (๒๕๐๖)

  สีเทียน

  ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ประถมปีที่ 3 เลขประจำตัวเบอร์ 4 Sirindhotn” ที่มุมซ้ายบน

 • พระสหายจิตรลดา และสุนัขที่ทรงเลี้ยง “ลลิดา ปุ๊ย หวาน และ ยีบ”

  พระสหายจิตรลดา และสุนัขที่ทรงเลี้ยง “ลลิดา ปุ๊ย หวาน และ ยีบ”

  พระชนมายุ ๑๑ พรรษา (๒๕๐๙)

  ลายเส้น

 • พระสหาย เอื้อง ลลิดา และปุ๊ย ทำท่าประหลาดๆ

  พระสหาย เอื้อง ลลิดา และปุ๊ย ทำท่าประหลาดๆ

  พระชนมายุ ๑๑ พรรษา (๒๕๐๙)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "24/12/2509" ที่มุมขวาล่าง

 • ต้นไม้

  ต้นไม้

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  สีเมจิก

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 16.7.2510" ที่มุมขวาล่าง

 • ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท

  ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ “ 17 สค10 ” ที่มุมซ้ายล่าง

 • แหนน ท้าวอินทรสุริยา (เนื่อง จินตดุล) พระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  แหนน ท้าวอินทรสุริยา (เนื่อง จินตดุล) พระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 17 ส.ค. 2510" ที่มุมซ่ายล่าง

 • บนโต๊ะสมเด็จย่า

  บนโต๊ะสมเด็จย่า

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 20.6.2510" ที่มุมขวาล่าง

 • ทูลหม่อมพ่อ

  ทูลหม่อมพ่อ

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 23 ส.ค. 2510" ที่ด้านขวากลาง

 • คุณยาย หม่อมหลวงบัว กิติยากร

  คุณยาย หม่อมหลวงบัว กิติยากร

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  สีเมจิก

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 23 ส.ค. 2510" ที่มุมขวาล่าง

 • ต้นไม้

  ต้นไม้

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  สีเมจิก

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 23" ที่มุมขวาล่าง

 • สุนัขที่ทรงเลี้ยง

  สุนัขที่ทรงเลี้ยง

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 29 ส.ค. 2510" ที่มุมขวาล่าง

 • ศาลาไทย

  ศาลาไทย

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  สีเมจิก

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 22 ส.ค. 10" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกไม้ในอ่างแก้ว

  ดอกไม้ในอ่างแก้ว

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 28 ส.ค. 10" ที่มุมขวาล่าง

 • ท่านผู้หญิงศัลวิธานนิเทศ (เลื่อน รักตประจิต)

  ท่านผู้หญิงศัลวิธานนิเทศ (เลื่อน รักตประจิต)

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 31 ส.ค. 2510"ที่มุมขวาล่าง

 • ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

  ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

 • แจกันดอกไม้

  แจกันดอกไม้

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

 • ขาหยั่ง

  ขาหยั่ง

  พระชนมายุ ๑๒ พรรษา (๒๕๑๐)

  ลายเส้น

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๒๕ ก.ย. ๑๐"ที่มุมขวาล่าง

 • หน้ากากงู

  หน้ากากงู

  พระชนมายุ ๑๔ พรรษา (๒๕๑๒)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 2512"ที่มุมซ้ายล่าง

 • ดอกกล้วยไม้

  ดอกกล้วยไม้

  พระชนมายุ ๑๕ พรรษา (๒๕๑๓)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ... ๒๕๑๓" ที่มุมขวาล่าง

 • ภาพทิวเขาบนปกในสมุดจดคำศัพท์และจดเรื่องต่างๆ ที่ทรงสนพระทัย

  ภาพทิวเขาบนปกในสมุดจดคำศัพท์และจดเรื่องต่างๆ ที่ทรงสนพระทัย

  พระชนมายุ ๑๖ พรรษา (๒๕๑๔)

  หมึก

 • ยักษ์ที่เหมือนลิง

  ยักษ์ที่เหมือนลิง

  พระชนมายุ ๑๙ พรรษา (๒๕๑๗)

  โปสเตอร์

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๓ พ.ย. ๒๕๑๗ "ที่มุมขวาล่าง

 • ภาพ จากรูปรัตนตรัยมหายาน พบที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  ภาพ จากรูปรัตนตรัยมหายาน พบที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  พระชนมายุ ๒๓ พรรษา (๒๕๒๑)

  หมึก

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • วนาศรม

  วนาศรม

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีโปสเตอร์

  ๒๙x๓๖ ซม. ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • กวีคืนถิ่น

  กวีคืนถิ่น

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ " ๒ ก.ย. ๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • ตกปลา-เดียวดาย

  ตกปลา-เดียวดาย

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • นก

  นก

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

  ๓๗x๒๕ ซม. ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • นกฮูก

  นกฮูก

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๓๗x๒๕ ซม.

 • สำราญ

  สำราญ

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกบัวสีน้ำ

  ดอกบัวสีน้ำ

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๓๗x๒๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " ๔ ก.ย. ๒๕"ที่มุมขวาล่าง

 • แลจันทร์

  แลจันทร์

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

 • กลับบ้านเกิด

  กลับบ้านเกิด

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๓๗x๒๖ ซม

 • ความมืดมนกับดอกไม้แดง

  ความมืดมนกับดอกไม้แดง

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๒๕x๑๙ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " ๑๒ ก.ย. ๒๕"ที่มุมขวาล่าง

 • มองจากพระอุโบสถวัดพระแก้ว

  มองจากพระอุโบสถวัดพระแก้ว

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๓๗x๒๙ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "ถวาย ม.จ. ยาใจ จตรพงศ์ สิรินธร ธ.ค. ๒๕๒๕" ที่มุมขวาล่าง

 • สงบเหงา

  สงบเหงา

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๒๕x๑๙ ซม.

 • เดินในรุ้งฝน

  เดินในรุ้งฝน

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ

  ๒๕x๑๙ ซม.

 • รถติดไฟแดง

  รถติดไฟแดง

  พระชนมายุ ๒๗ พรรษา (๒๕๒๕)

  สีน้ำ ๒๐x๓๐ ซม.

 • หัวกะโหลกก็เป็นอีสุกอีใส

  หัวกะโหลกก็เป็นอีสุกอีใส

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ

 • แม่

  แม่

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ ๔๐x๓๐.๕ ซม.

 • นิลสายัณห์

  นิลสายัณห์

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ ๔๐x๓๐.๕ ซม.

 • กวีคืนถิ่น

  กวีคืนถิ่น

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๓๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ม.ค. ๒๕๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • สาวน้อยในไร่อ้อย

  สาวน้อยในไร่อ้อย

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๓๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "๒ ม.ค. ๒๖ ส.ธ." ที่มุมขวาล่าง

 • ตกปลา-เดียวดาย

  ตกปลา-เดียวดาย

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๒๕x๒๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๔ ม.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • แลจันทร์

  แลจันทร์

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๓๕x๒๔ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " ๗ ม.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • กรรมกรเหมืองแร่

  กรรมกรเหมืองแร่

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๓๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๘ ม.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • พุทธรักษาริมบ่อในวัง

  พุทธรักษาริมบ่อในวัง

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๓๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ก.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • ฟ้าอุ้มฝน

  ฟ้าอุ้มฝน

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมันบนผ้าใบ ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๒๔ ก.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • วิวจากหนังสือฝรั่ง

  วิวจากหนังสือฝรั่ง

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๓๐ ก.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • โดดเดี่ยว

  โดดเดี่ยว

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๒ ส.ค. ๒๖" ที่มุมขวาล่าง

 • ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น1

  ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น1

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ ๑๒.๕x๑๑ ซม.

 • ชาวนา

  ชาวนา

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๔x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 20 พ.ย. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกบัว

  ดอกบัว

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๓๙x๒๔ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร พ.ย. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ลำนำหมอก

  ลำนำหมอก

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๔x๔๔ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 7 พ.ย. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ความฝันสีคราม

  ความฝันสีคราม

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๓x๓๓ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 1 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • เกาะในฝัน

  เกาะในฝัน

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๗x๖๒ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๑ ธ.ค. ๒๖" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ลำนำเมฆ

  ลำนำเมฆ

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๐x๔๐ ซม.

 • น้ำตกสิรินธร

  น้ำตกสิรินธร

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 3 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • เหวนรก

  เหวนรก

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 4 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น2

  ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น2

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๓๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 10.12.26" ที่มุมขวาล่าง

 • มิตรภาพ

  มิตรภาพ

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๐x๓๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร 11.12.26 "ที่มุมขวาล่าง

 • เจดีย์สุโขทัย

  เจดีย์สุโขทัย

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๓๕.๕x๔๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 12 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • แจกันดอกพุทธรักษา

  แจกันดอกพุทธรักษา

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ ๔๕.๕x๓๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 12 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกพุทธรักษา

  ดอกพุทธรักษา

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำมัน ๔๕x๓๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 13 ธ.ค. 26" ที่มุมขวาล่าง

 • ทิวทัศน์สีเขียว

  ทิวทัศน์สีเขียว

  พระชนมายุ ๒๘ พรรษา (๒๕๒๖)

  สีน้ำ ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร" ที่มุมขวาล่าง

 • ทะเลหน้าร้อน

  ทะเลหน้าร้อน

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำ ๒๐x๓๐ ซม.

 • มุมหนึ่งในวังหลวง

  มุมหนึ่งในวังหลวง

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำ '๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ส.ค. ๒๕๒๗ "ที่มุมขวาล่าง

 • ทะเลสาบโทบา อินโดนีเซีย

  ทะเลสาบโทบา อินโดนีเซีย

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๓๘x๔๘ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร 27 "ที่มุมขวาล่าง

 • ป่าในเขตพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

  ป่าในเขตพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๓๒x๔๕ ซม.

 • ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์

  ทางขึ้นพระตำหนักภูพิงค์

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๓๕x๔๕ ซม.

 • ป่าวัดจันทร์

  ป่าวัดจันทร์

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๓๕x๔๔ ซม.

 • ชายทะเลหน้าวังไกลกังวล

  ชายทะเลหน้าวังไกลกังวล

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๓๕x๔๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 30 เมษายน 2527

 • วัดพระแก้ว

  วัดพระแก้ว

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๒๐ ม.ค. ๒๗" ที่มุมขวาล่าง

 • ทะเลภูผา

  ทะเลภูผา

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๒๕x๓๗ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๓ ก.ย. ๒๗ "ที่มุมขวาล่าง

 • นกมาริกัว ซันเบิร์ด

  นกมาริกัว ซันเบิร์ด

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๕๐.๕x๓๕.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นราธิวาส เขียนเสร็จ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ "ที่มุมขวาล่าง'

 • วิวอำเภอนาแก นครพนม

  วิวอำเภอนาแก นครพนม

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร 24 พ.ย. 27 "ที่มุมซ้ายล่าง

 • หลังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

  หลังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

  พระชนมายุ ๒๙ พรรษา (๒๕๒๗)

  สีน้ำมัน ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 17 ธ.ค. 27" ที่มุมซ้ายล่าง

 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  พระชนมายุ ๓๐ พรรษา (๒๕๒๘)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร 26 ม.ค. 28 "ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกบัวถวายพระ

  ดอกบัวถวายพระ

  พระชนมายุ ๓๐ พรรษา (๒๕๒๘)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ส.ค. ๒๘ "ที่มุมขวาล่าง

 • ทางสู่ฝัน

  ทางสู่ฝัน

  พระชนมายุ ๓๐ พรรษา (๒๕๒๘)

  สีน้ำมัน ๓๕x๔๕.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ส.ค. ๒๘ "ที่มุมขวาล่าง

 • แม่น้ำโขง

  แม่น้ำโขง

  พระชนมายุ ๓๐ พรรษา (๒๕๒๘)

  สีน้ำมัน ๓๕.๕x๔๕.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร 30-12-28 "ที่มุมขวาล่าง

 • ทะเลและต้นมะพร้าว

  ทะเลและต้นมะพร้าว

  พระชนมายุ ๓๑ พรรษา (๒๕๒๙)

  สีน้ำ ลายพระหัตถ์

  "สิรินธร ๒๙" ที่มุมขวาล่าง

 • วิวที่นอร์เวย์

  วิวที่นอร์เวย์

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  ดินสอสีบนกระดาษ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "SIRINDHORN 22 JUNE 1989 HONNINGSVAG" ที่มุมซ้ายล่าง

 • แจกันดอกกุหลาบที่นอร์เวย์

  แจกันดอกกุหลาบที่นอร์เวย์

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  ดินสอสีบนกระดาษ ๒๔.๕x๑๗.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "SIRINDHORN HONNINGSVAG 22.6.32" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ทางวกวน, นอร์เวย์

  ทางวกวน, นอร์เวย์

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำมัน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 19.7.32" ที่มุมขวาล่าง

 • นักดนตรีตีฆ้องวง

  นักดนตรีตีฆ้องวง

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิรินธร ๖/๑๑/๓๒" ที่มุมขวาล่าง

 • ช้างสีฟ้า

  ช้างสีฟ้า

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6/11/32" ที่มุมขวาล่าง

 • ช้างสีแดง

  ช้างสีแดง

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6/11/32" ที่มุมขวาล่าง

 • ช้างสีเขียวชูดอกไม้

  ช้างสีเขียวชูดอกไม้

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6/11/32" ที่มุมขวาล่าง

 • บัวขาว

  บัวขาว

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6/11/32" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกไม้ขอบคุณ

  ดอกไม้ขอบคุณ

  พระชนมายุ ๓๔ พรรษา (๒๕๓๒)

  สีน้ำ ๓๘x๕๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6/11/32" ที่มุมขวาล่าง

 • ชนบทเมืองลาว

  ชนบทเมืองลาว

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำ ๑๕x๒๓ ซม.

 • แจกันดอกกล้วยไม้

  แจกันดอกกล้วยไม้

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำ ๒๓x๑๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " 25/1/33 "ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกกุหลาบ1

  ดอกกุหลาบ1

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำมัน ๒๓x๑๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " 25/1/33 "ที่มุมขวาล่าง

 • สาหร่าย

  สาหร่าย

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๒๓x๑๕ ซม.

 • บัว

  บัว

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๑๕x๒๓ ซม.

 • ดอกกุหลาบ2

  ดอกกุหลาบ2

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำ ๒๓x๑๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ “สิรินธร ประถมปีที่ 3 เลขประจำตัวเบอร์ 4 Sirindhotn” ที่มุมซ้ายบน

 • ต้นไผ่

  ต้นไผ่

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  หมึกจีน ๖๔x๓๓ ซม.

 • ถาดผลไม้

  ถาดผลไม้

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำ ๒๗x๓๗.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ " สิริธร ๙ พ.ค. ๓๓ "ที่มุมขวาล่าง

 • ทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร์

  ทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร์

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  หมึกจีน ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "SIRINDHORN 18.7.33 " ที่มุมขวาล่าง

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำ ๒๗x๓๗.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๒๘/ก.ย./๓๓" ที่มุมขวาล่าง

 • ยักษ์พันธุ์ใหม่

  ยักษ์พันธุ์ใหม่

  พระชนมายุ ๓๕ พรรษา (๒๕๓๓)

  สีน้ำมัน ๙๐x๖๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 19/11/33" ที่มุมขวาล่าง

 • ช้าง

  ช้าง

  พระชนมายุ ๓๗ พรรษา (๒๕๓๕)

  ภาพพิมพ์หิน ๓๐x๔๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 15/09/35" ที่มุมขวาล่าง

 • สระบัว

  สระบัว

  พระชนมายุ ๓๗ พรรษา (๒๕๓๕)

  ภาพพิมพ์หิน ๓๐x๔๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 15/09/35" ที่มุมขวาล่าง

 • นกและดอกบัว

  นกและดอกบัว

  พระชนมายุ ๓๘ พรรษา (๒๕๓๖)

  หมึกจีน ๖๓x๔๘ ซม.

 • ช้างเทศบาล

  ช้างเทศบาล

  พระชนมายุ ๓๘ พรรษา (๒๕๓๖)

  หมึกจีน ๑๘.๕x๓๒.๕ ซม.

 • ทอสีเทียบฝัน

  ทอสีเทียบฝัน

  พระชนมายุ ๓๙ พรรษา (๒๕๓๗)

  สีน้ำ ๓๖x๕๑ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 19 ธ.ค. 37 เขียนที่ภูกระดึง จ.เลย" ที่มุมขวาล่าง

 • เตาผิงที่ผาแดง

  เตาผิงที่ผาแดง

  พระชนมายุ ๓๙ พรรษา (๒๕๓๗)

  สีน้ำ ๑๘x๒๖ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร FIRE PLACE AT PADAENG 28 ธันวาคม 2537" ที่มุมขวาล่าง

 • ป่าสีรุ้ง

  ป่าสีรุ้ง

  พระชนมายุ ๓๙ พรรษา (๒๕๓๗)

  สีน้ำ ๓๐x๒๔ ซม.

 • พฤกษชาติ

  พฤกษชาติ

  พระชนมายุ ๓๙ พรรษา (๒๕๓๗)

  สีน้ำ ๓๗x๔๖ ซม.

 • ม้าอ้วน

  ม้าอ้วน

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  หมึก ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

 • ต้นไม้

  ต้นไม้

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  ภาพวาดคอมพิวเตอร์ ๑๐x๑๓.๕ ซม.

 • ป่าไผ่

  ป่าไผ่

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  ภาพวาดคอมพิวเตอร์ ๑๐x๑๓.๕ ซม.

 • ช้างพลาย

  ช้างพลาย

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  หมึกจีน ๒๑.๕x๓๕ ซม.

 • ห่าน

  ห่าน

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  หมึกจีน ๑๗.๕x๒๕.๕ ซม.

 • เป็ดว่ายน้ำและผลไม้

  เป็ดว่ายน้ำและผลไม้

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๒๑x๒๖.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9/4/95" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ดอกบัวที่สวนปทุม

  ดอกบัวที่สวนปทุม

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีน้ำ ๑๗.๕x๒๕.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๑๔ เม.ย ๓๘" ที่มุมขวาล่าง

 • บ้านคุณหลวง

  บ้านคุณหลวง

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีเทียน ๑๗.๕x๒๕.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "Sirindhorn May, 1995" ที่มุมขวาล่าง

 • ข้าหลวงหลังลาย

  ข้าหลวงหลังลาย

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีเทียน ๒๗x๓๗ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "Sirindhorn May, 10, 1995" ที่มุมขวาล่าง

 • แมวที่เมืองอัสตราคาน

  แมวที่เมืองอัสตราคาน

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีเทียน ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 25 พ.ค. 38" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ป่าสนฉัตร

  ป่าสนฉัตร

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "30.6.95" ที่มุมขวาล่าง

 • ริมทะเล

  ริมทะเล

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "2 ก.ค. 38"ที่มุมขวาล่าง

 • ไร่องุ่น

  ไร่องุ่น

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "4/7/95"ที่มุมซ้ายล่าง

 • สะพานนอร์มังดี

  สะพานนอร์มังดี

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีดินสอโปสเตอร์ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "5/7/95" ที่มุมขวาล่าง

 • ปีเตอร์สฮิวล์

  ปีเตอร์สฮิวล์

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีน้ำ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "7/7/95"ที่มุมขวาล่าง

 • นกกระทุงสี่เกลอ

  นกกระทุงสี่เกลอ

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  สีน้ำและสีดินสอโปสเตอร์ ๑๗.๕x๒๔.๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "ทูลเกล้าฯ ถวายภาพนกกระทุงสิรินธร ส.ค. 38

 • ความขยัน

  ความขยัน

  พระชนมายุ ๔๑ พรรษา (๒๕๓๙)

  สื่อประสม ๖๐x๙๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 21.3.39" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกไม้สามกษัตริย์

  ดอกไม้สามกษัตริย์

  พระชนมายุ ๔๑ พรรษา (๒๕๓๙)

  แผ่นโลหะและสีอะคริลิคบนไม้ ๖๐x๘๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 21.3.39" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ทะเลประทับใจ

  ทะเลประทับใจ

  พระชนมายุ ๔๑ พรรษา (๒๕๓๙)

  สีอะคริลิคบนไม้ ๖๐x๘๐ ซม.

 • รวงข้าว

  รวงข้าว

  พระชนมายุ ๔๖ พรรษา (๒๕๔๔)

  สีน้ำมัน ๙๙x๙๙ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 18 ธ.ค. 44" ที่มุมขวาล่าง

 • สัญลักษณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สัญลักษณ์ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๒๐x๒๕ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 3 ม.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • โป๊ยเซียน

  โป๊ยเซียน

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๕๗x๓๘ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 3 ม.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • ทิวทัศน์

  ทิวทัศน์

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๔๑x๖๑ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 3 ม.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • ช้าง

  ช้าง

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๔๑x๖๑ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 3 ม.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • รวงข้าว

  รวงข้าว

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๕๗x๓๘ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 ก.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • เด็กอ่านหนังสือ

  เด็กอ่านหนังสือ

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๖๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 ก.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • ภาพที่ทรงทดลองสีน้ำต่างๆ

  ภาพที่ทรงทดลองสีน้ำต่างๆ

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๓๙x๕๗ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 ก.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • ต้นไม้ในกระถาง

  ต้นไม้ในกระถาง

  พระชนมายุ ๔๗ พรรษา (๒๕๔๕)

  สีศิลปากรประดิษฐ์ , อะคริลิก ๖๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 ก.ค. 45" ที่มุมขวาล่าง

 • ผีสามตน

  ผีสามตน

  พระชนมายุ ๔๘ พรรษา (๒๕๔๖)

  ภาพพิมพ์โลหะ ๑๕x๒๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๒๕๔๖" ที่มุมขวาล่าง

 • ปูสามตัว

  ปูสามตัว

  พระชนมายุ ๔๘ พรรษา (๒๕๔๖)

  สีอะคริลิค ๕๐x๖๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 5 พ.ย. 46" ที่ตรงกลางขวา

 • ไม่มีชื่อ

  ไม่มีชื่อ

  พระชนมายุ ๔๙ พรรษา (๒๕๔๗)

  สีน้ำบนกระดาษ ๓๐x๔๑ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 พ.ย. 49" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ลิงไปไก่มา

  ลิงไปไก่มา

  พระชนมายุ ๔๙ พรรษา (๒๕๔๗)

  สีอะคริลิค ๔๕x๖๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 9 พ.ย. 49" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ปีไก่ไปปีหมามา

  ปีไก่ไปปีหมามา

  พระชนมายุ ๕๐ พรรษา (๒๕๔๘)

  สีอะคริลิค ๔๐x๖๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 2.10.48" ที่ตรงกลางขวา

 • ไดโนเสาร์

  ไดโนเสาร์

  พระชนมายุ ๕๑ พรรษา (๒๕๔๙)

  สีอะคริลิค ๔๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 2.10.48" ที่ตรงกลางขวา

 • ไม่มีชื่อ

  ไม่มีชื่อ

  -

  สีอะคริลิค ๗๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร ๑ มีนาคม ๒๕๕๐" ที่มุมซ้ายล่าง

 • สัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  สัญลักษณ์ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  พระชนมายุ ๕๒ พรรษา (๒๕๕๐)

  ภาพลายเส้น ๑๙x๑๒ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 30 พ.ย. 50" ที่มุมขวาล่าง

 • ชวนนกในโรงสีมาเข้าโพรง

  ชวนนกในโรงสีมาเข้าโพรง

  พระชนมายุ ๕๒ พรรษา (๒๕๕๐)

  สีอะคริลิค ๗๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 13 พ.ย. 50" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ผีน้อย

  ผีน้อย

  พระชนมายุ ๕๒ พรรษา (๒๕๕๐)

  สีอะคริลิค ๖๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 14 พ.ย. 50" ที่มุมขวาล่าง

 • ดอกไม้ถวายพระพรชัย

  ดอกไม้ถวายพระพรชัย

  พระชนมายุ ๕๒ พรรษา (๒๕๕๐)

  สีอะคริลิค ๕๐x๔๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 30 พ.ย. 50" ที่มุมขวาล่าง

 • วัว

  วัว

  พระชนมายุ ๕๓ พรรษา (๒๕๕๑)

  สีอะคริลิค ๖๐x๕๐ ซม.

  ลายพระหัตถ์ "สิรินธร 6 พ.ย. 51" ที่มุมซ้ายล่าง

 • ไม่มีชื่อ

  ไม่มีชื่อ

  พระชนมายุ ๕๓ พรรษา (๒๕๕๑)

  ภาพพิมพ์โลหะ ๔๐.๕x๖๑ ซม.

  ลายพระหัตถ์ สิรินธร 6 พ.ย. 51 ที่มุมซ้ายล่าง

 • ปีกุน

  ปีกุน

  พระชนมายุ ๔๐ พรรษา (๒๕๓๘)

  ภาพวาดคอมพิวเตอร์ ๑๐x๑๓.๕ ซม.

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสง

  มณีพลอยร้อยแสง

  -

  ลายเส้น

 • มณีพลอยร้อยแสงน

  มณีพลอยร้อยแสงน

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์

  ภาพการ์ตูนในชุด เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์

  -

  ลายเส้น

 • ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  ภาพการ์ตูนในชุด “เสด็จพระราชดำเนินนอร์เวย์”

  -

  ลายเส้น