วิศิษฏศิลปิน

ดุริยางคศิลป์

การศึกษาดนตรีของพระองค์นั้น มิใช่เป็นเรื่องของการ "ตามเขาไปด้วยค่านิยม" หรือเพราะด้วยการเรียนในโรงเรียนบังคับ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง
ก็จะไม่ทรงดนตรีต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ทรงดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งจะต้องเกิดจากความศรัทธาในพระทัยโดยแท้จริง
และผู้ที่ก่อให้เกิดความศรัทธานั้นก็คือบรรดาพระอาจารย์ที่ถวายบทเรียนดนตรีไทยนั่นเอง


....................................................................................


โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์สาขาดนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย

กลางพนา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : -


 • โอ้คืนนี้               หฤทัย               แสนสุดเศร้า

 • สุดจะเหงา            เปลี่ยวใจ             ให้ผวา

 • มองดูดวง             เพ็ญจันทร์           ดวงดารา

 • ในวิญญาณ์           ระทม                ตรมดวงใจ

 • รัตติกร               เคลื่อนคล้อย         ลอยสว่าง

 • สุดอ้างว้าง            ดวงจิต               มิสดใส

 • อยู่เดียวดาย          กลางป่า              พนาลัย

 • วิหคไพร             ร่อนร้อง              ก้องอรัญ

 • พยัคฆา              คำราม               เสียงดังก้อง

 • ดวงจิตหมอง         หวั่นใจ               ไม่สุขสันต์

 • ทั้งหนาวใจ           หนาวกาย            สุดจาบัล

 • ดวงชีวัน             เกือบม้วย            มรณา


ขึ้นพลับพลา – แขกบรเทศ

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงขึ้นพลับพลา และเพลงแขกบรเทศ


 • ขึ้นพลับพลา

 •                ทิวาวันผันไปไม่นานช้า

 •      ถึงวันจุฬารับขวัญบัณฑิตใหม่

 •      ผู้สำเร็จการศึกษาก้าวหน้าไกล

 •      มอบกายใจนำหนุนคุณความดี

 •      เคยพากเพียรทุกโมงยามเอาความรู้

 •      มุ่งเชิดชูชาติไทยเด่นเป็นศักดิ์ศรี

 •      เพื่อส่วนรวมร่วมสใครสามัคคี

 •      สมกับที่ตั้งจิตอุทิศตน 

 

 • แขกบรเทศ

 •      อธิษฐานขอให้พ้นภัยพาล

 •      จะมุ่งการกอปรกิจสัมฤทธิ์ผล

 •      สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาทั่วสากล

 •      คุ้มทุกคนบัณฑิตใหม่ให้กำลัง


ความฝัน

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • ยามนิทรา               พาใจ               คะนึงคิด

 • ในดวงจิต               พร่ำเพ้อ             ละเมอหา

 • ในห้วงฝัน               เรืองรอง            ชื่นอุรา

 • สุขวิญญาณ์             อารมณ์             สมฤดี

 • ยามตื่นนอน             พลันคิด            จิตผวา

 • แสนโศกา               ยามตื่น             ไม่สุขศรี

 • คิดถึงฝัน                ยิ่งอาดูร            พูนทวี

 • ชีวิตนี้                   ไม่ใช่ฝัน            อันภิรมย์


คืนวันเพ็ญ

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : -


 •      จันทร์เพ็ญลอยเด่นฟ้า      นภาลัย

 • จันทร์เด่นงามสุกใส             เช่นน้อง

 • แสนเศร้าโศกหทัย              ยามจาก

 • พี่คะนึงเจ้าต้อง                  ร่ำไห้ถึงเธอ

 •      ดวงจันทร์คืนวันเพ็ญ       จันทร์ลอยเด่นงามสดใส

 • ใจพี่สุดอาลัย                   คิดถึงคืนวันเพ็ญก่อน

 •      จากไปไกลสุดไกล         แสนอาลัยเมื่อจากจร

 • ใจพี่สุดอาวรณ์                  หทัยรอนจำคลาดคลา

 •      เพ็ญจันทร์คืนวันเพ็ญ      จันทร์ลอยเด่นในนภา

 • หวนคิดถึงน้องยา               พี่ต้องจำจากดวงใจ

 •      ค่ำคืนจันทร์วันเพ็ญ        จันทร์ลอยเด่นงามสุกใส

 • งามซึ้งตรึงจิตใจ                ดวงหทัยสุดระทม

 •      โอ้วันเพ็ญคืนนี้            ดวงฤดีไม่สุขสม

 • แสนเศร้าเฝ้าแต่ตรม           เจ้าอยู่ไกลสุดนัยน์ตา

 •      ดูจันทร์คืนวันเพ็ญ        จันทร์ลอยเด่นงามโสภา

 • โอ้เจ้าดวงจันทรา               ช่างวิไลเหมือนนวลนาง

 •      วันเพ็ญดวงจันทรา        เด่นนภาแสนอ้างว้าง

 • คะนึงถึงเจ้าพลาง              ช่างเหมือนจันทร์เพ็ญเด่นดวง

 •      เสียดายนวลหน้าน้อง     งามมิหมองพี่สุดหวง

 • เหมือนจันทร์เพ็ญเด่นดวง      สว่างแสงยามราตรี


จีนเด็ดดอกไม้

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงจีนเด็ดดอกไม้ เถา


 • ชุนเทียนนอนได้ไปถึงเช้า

 • ทุกแห่งเราได้ยินปักษา

 • ค่ำคืนเสียงลมฝนพัดมา

 • ดอกไม้ร่วงไม่รู้ว่าเท่าใด

 

 • จะปล่อยร่วงไปไยเสียดายนัก

 • เพื่อนรักผู้มีจิตแจ่มใส

 • จงเด็ดดมรมรื่นชื่นหทัย

 • บุปผาคือน้ำใจไมตรี

 

 • สุขล้ำสัมพันธ์ฉันมิตร

 • พาชีวิตเรืองรุ่งมุ่งเกียรติศรี

 • ดอกไม้หลายหลากมากมี

 • แต่ล้วนงามดีไม่แพ้กัน

 

 • จะเป็นจีนเป็นไทยใช่ใครอื่น

 • จงชมชื่นผูกจิตสนิทมั่น

 • เด็ดผกาแทนใจผูกพัน

 • แบ่งปันประดับเรือนเตือนตาเอย


ชมทะเล

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 •      โอ้ตัวเรานี้ไซร้              ชื่นใจ

 • สมคิดสุขหทัย                  ไม่เศร้า

 • ได้ชมทะเลใส                   สวยสด ครามนา

 • เรานั่งเรือแต่เช้า                 นั่งเฝ้าชมปลา

 •      โอ้ว่าตัวเรานี้               ชื่นชีวีสุขใจปอง

 • สมคิดจิตมิหมอง                สุดลำพองสุขหทัย

 •      ได้ชมทะเลงาม             น้ำสีครามสวยสดใส

 • นั่งเรือลอยไปไกล                ในจิตใจแสนภิรมย์

 •      นกทะเลตัวน้อยน้อย        บินเคลื่อนคล้อยตามสายลม

 • ดูซิช่างน่าชม                    ไม่ระทมชื่นหทัย

 •      มองในสายนที              ปลาเร็วรี่เร่งว่ายไป

 • น้ำใสดังดวงใจ                   ที่สดใสสุขวิญญาณ์

 •      ท้องฟ้าจะมืดแล้ว           อาทิตย์แคล้วเหลี่ยมภูผา

 • พราวพร่างดวงดารา              น้ำค้างพาโปรยละออง

 •      นาวาแล่นท้าลม            ช่างงามสมไม่มีสอง

 • เกษมเปรมจิตปอง               น้ำเนืองนองมองวารี

 •      ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยฉิว       เรือแล่นลิ่วสุดโสภี

 • แว่วยินเสียงปักษี                ลืมความโศกวิโยคศัลย์

 •      ดูดาวเด่นโสภา             บนเวหาล้อมดวงจันทร์

 • เมฆเคลื่อนเลื่อนบังครัน          ควรนิทราขอลาเอย


ชายทะเลพัทยา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 • ชายทะเล            พัทยา               พาสุขี

 • รื่นฤดี               เกษม               เปรมหรรษา

 • เฝ้าฟังเสียง          คลื่นซัด             รื่นอุรา

 • ทั้งลมพา            พัดเย็น              แสนชื่นใจ

 • แลเรือใบ            ลอยเรื่อย            เฉื่อยเฉื่อยฉิว

 • เรือแล่นลิ่ว          จดเวหา             ที่สดใส

 • คิดถึงพัท            ธยา                สุดอาลัย

 • ในดวงใจ            สุขสันต์             นิรันดร์เอย


ชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : มนตรี ตราโมท


 • (บทร้องเพลงชื่นชุมนุม)

 •      มาร่วมเล่นดนตรีที่ไพเราะ           ให้เสนาะทำนองก้องประสาน

 •      น้อมประณต/ณมบูชาปวงอาจารย์    ช่วยบันดาลดลสุขสวัสดี

 •      บรรเลงเพลงใดอย่าให้พลาด        ปฏิภาณชาญฉลาดสมศักดิ์ศรี

 •      ทั้งปี่พาทย์เครื่องสายมโหรี          ขอให้มีคนนิยมชื่นชมฟัง

 •   

 • (บทร้องเพลงชื่นชุมนุม)

 •      ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า           เสริมสติปัญญาวิชาขลัง

 •      ยามเหนื่อยอ่อนพลันหายได้กำลัง    คลายทุกข์ทั้งยังสุขสนุกใจ

 •      ขอเชิญท่านพร้อมกันในวันนี้        จะมาจากแหล่งที่ตำบลไหน

 •      จงร่วมกันบรรเลงเพลงของไทย     เกิดโชคชัยชูช่วยด้วยไมตรี


ดอกบัว

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • เมื่อยามเช้า           อาทิตย์             เยี่ยมขอบฟ้า

 • ปทุมา                เบ่งบาน             แลไสว

 • สีชมพู               ดูงาม               อร่ามไป

 • ผุดอยู่ใน             คงคา               แหล่งวารี

 • ครั้นสิ้นแสง          สุริยัน              จันทร์เจิดแจ่ม

 • แลชื่นแช่ม           ไปทั่ว              ทุกวิถี

 • แสนสงบ             วังเวง              ยามราตรี

 • โกมุทมี              หอมหวน           รัญจวนใจ

 • ครั้นรุ่งเช้า           กลีบเจ้า            พลอยหมองคล้ำ

 • กลีบก็ช้ำ             โอ้ยามนี้           ไม่สดใส

 • ต้องกล้ำกลืน         ชลนา             สุดอาลัย

 • คนเขาไม่            ปรารถนา          ตัวเจ้าเอย


ดุจบิดามารดร

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์


 • รักชาติยอมสละแม้           ชีวี

 • รักเกียรติจงเจตน์พลี         ชีพได้

 • รักราชมุ่งภักดี               รองบาท

 • รักศาสน์ราญเศิกไสร้        เพื่อเกื้อพระศาสนา

 

 • อันสยามเป็นบ้านเกิด         เมืองนอน

 • ดุจบิดามารดร               เปรียบได้

 • ยามสุขสโมสร               ทุกเมื่อ

 • ยามศึกทุกข์ยากไร้          ปลาตเร้นฤาควร


แดร็กคูล่า

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : ประสิทธิ์ ชำนาญไพร


 • สวัสดี               แดร๊กคูล่า            ผู้น่าทึ่ง 

 • ฉันคิดถึง            เธอจริง               จึงมาหา 

 • โลหิตดี              มีพอหรือ             ทุกเวลา 

 • หรือขาดแคลน       ดังประปา             ที่บ้านเรา 

 • อันค้างคาว           ยังอยู่ครบ            หรือหมดสิ้น 

 • ยังกลัวกลิ่น          กระเทียม            อยู่หรือเปล่า 

 • ถ้าหิวเลือด           เลือดฉัน             นั้นอย่าเอา 

 • ไขมันจะ             อุดตันเข้า             เส้นเลือดเอย


ตับ ชมสวนขวัญ

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงเทวาประสิทธิ์ ดอกไม้ไทร ดอกไม้ไพร ดอกไม้ร่วง ไทรหวน มาลีหวน คลื่นกระทบฝั่ง


 • เทวาประสิทธิ์ 

 •        รื่นรมย์ชมพรรณบุปผชาติ                 งามพิลาสพิสุทธิ์ดุจเทพสวรรค์

 •        ประสิทธิ์สร้างบำเรอองค์ไทเทวัญ           สวนสวรรค์อนันต์สุขทุกเวลา

 

 • ดอกไม้ไทร

 •        เพลินชมสายหยุดพุทธชาด                ชมนาดหอมรื่นชื่นนาสา

 •        การะเกดแกมแก้วกระดังงา                 กรรณิการ์สารภีจำปีพะยอม

 •              โอ้ว่าพวงผกา ของข้าเอ๋ย    

 •        กุหลาบหลากสีมีปลูกไว้                    อยู่ใกล้กับพุ่มมะลิหอม 

 •        กรองเป็นมาลัยได้ดมดอม                  นำน้อมโน้มหทัยให้ชื่นบาน

 •              โอ้ว่าพวงผกา ของข้าเอ๋ย       


เต่ากินผักบุ้ง

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลง เต่ากินผักบุ้ง


 • เที่ยวต้น      ดาวเดือนเลือนดับลับฟ้า              ท้องนภาแลสว่างกระจ่างใส

 •               มวลปักษาลาถิ่นบินออกไกล          คงจะไปหาเหยื่อเผื่อลูกน้อย

 • (สร้อย)      ดอกเอ๋ย เจ้าดอกประยงค์             ขอให้สมประสงค์ทุกประการเอย

 •               เจ้าช่อชงโคเจ้าอย่าโศกาลัย           วันหน้าจะมาใหม่ มารับเอาคู่ใจชงโค

 • เที่ยวกลับ    นิจจาเอ๋ยเช้าเช้าเคยได้พบพักตร์       จะจากกันนานนักก็เศร้าสร้อย

 •               แม้มิมีใครเขาเฝ้าหวงคอย            รักคงถอยใจคงร้าวราวไฟลาญ

 • (สร้อย)      ดอกเอ๋ย เจ้าดอกรัก                  หัวอกจะหักเสียแล้วเอย

 •               เสียงไก่ขันขานเสียงกังวานหวานแจ้ว  มิเทียมเทียบเสียงเพื่อนแก้ว

 •               หวานสุดแล้วยามพาทีเอย


เต่าเห่

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลง เต่าเห่


 •     เห่เอยค่ำแล้ว                   อาทิตย์แคล้วครรไลลา 

 • ดาวประทับท้องนภา                 พระจันทราพารถจร 

 • หลับเถิดนะสายใจ                  เจ้าอย่าอาลับอาวรณ์ 

 • จักถนอมกล่อมให้นอน              จะขอพรปวงเทวัญ 

 •     เติบใหญ่ให้แกล้วกล้า           เรืองวิชาทุกสิ่งสรรพ์ 

 • มีเลือดไทยในปางบรรพ์             มิเคยหวั่นผองไพรี 

 • จงครองคุณธรรมพร้อม             ศรัทธาน้อมปัญญามี 

 • จงลดอคติสี่                       มีขันตีออมอดใจ 

 •     อุปสรรคจะหนักหนา           เจ้าก็อย่าโศกาลัย 

 • เมื่อหวังปองเทิดผองไทย           ก็แกร่งไกรดุจศิลา 

 • ขวัญข้าวจงอยู่ดี                   ฟังคำพี่จำนรรจา 

 • แล้วหลับนัยนา                    นิทราให้สำราญ 

 •     (ฟังเสียงจิ้งหรีดร้อง            กังวานก้องเสียงประสาน 

 • แก้วเกดสุมามาลย์                 ก็เบิกบานชมแสงเดือน) 


ทะเลหนาว

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : นายสง่า อารัมภีร


 • ทะเลดำแดนไกลดูใหญ่กว้าง

 • อยากโดดลงตรงกลางชลสาย

 • คลื่นซัดซ่ากระทบฝั่งดั่งท้าทาย

 • ให้ลงว่ายเริงร่าน่าสำราญ

 • ให้พื้นน้ำโอบกายอย่างใกล้ชิด

 • เฉกเช่นมิตรเกื้อสุขทุกสถาน

 • ถึงออกไปไกลฝั่งยังเบิกบาน

 • ชื่นดวงมานอิสระประจักษ์ใจ

 • แต่ครั้งก่อนตอนมีนาอย่ามาถึง

 • ครุ่นคำนึงแต่ท้องทะเลใส

 • สัมผัสน้ำนี้ไม่เหมือนอ่าวไทย

 • เหตุไฉนทะเลหนาวคราวนี้เอย


ไทยดำเนินดอย

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงลาวดำเนินทราย


 • เป็นบุญตัวได้โดยเสด็จประพาส

 • พระจอมราชสู่สำเนาเขตเขาเขิน

 • ชมพฤกษาตลอดทางหว่างทางดำเนิน

 • ท้องถิ่นเถินค่าล้นเป็นต้นธาร

 

 • (สร้อย)

 • โอ้ว่าแสนเหนื่อยล้า สงสารสองขายิ่งนัก

 • เมื่อไรจะได้หยุดพัก สองขาจะหักเสียแล้วเอย

 • เห็นยอดดอยดังจะคล้อยหนีไป นี่หนาหมู่เฮาเอย

 • หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็วรี่ เฮ้อ เดินอีกนาทีหรือสองนาที คงตายเอย

 

 • มีพระราชดำริตริตรองคิด

 • จะกั้นปิดสายชลต้นละหาน

 • เพื่อได้น้ำกอบกิจเกษตรการ

 • เพื่อได้น้ำกอบกิจเกษตรการ

 

 • (สร้อย)

 • โอ้ว่าแสนยินดี เดินไปถึงที่เห็นโครงการ

 • ดุจเป็นรางวัลพระราชทาน เราชาวบ้านดีใจเอย

 • ไทยดำเนินดอย เหนื่อยหน่อยต้องอดทนใช่ไหมไทยเอย

 • เห็นขุนเขา แดนดอย งามตา นำจิตศรัทธา รักไทยหนักหนาเราเอย


นกกระจอกทอง-น้ำลอดใต้ทราย-ตะบองกัน

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพบวนะกระจอกทอง เพลงน้ำลอดใต้ทราย และเพลงตะบองกัน


 • นกกระจอกทอง

 • ถึงจะอยู่ที่ไหนในหล้าโลก           จะเหงียบเหงาเศร้าโศกหรือสุขสันต์

 • ชาวจุฬาพี่น้องพ้องผูกพัน            ด้วยมุ่งมั่นอุดมการณ์เนิ่นนานมา

 

 • น้ำลอดใต้ทราย

 • เจ็ดสิบสองปีเห็นเป็นประจักษ์        เราล้วนรักจามจุรีนี้หนักหนา

 • เมื่อคราใดได้ประสบพบพักตรา      ยังปลื้มเปรมอุรามิเว้นวาย

 

 • ตะบองกัน

 • ขอเชิญฟังเพลงเสนาะเพราะจับจิต   พร้อมมวลมิตรไม่หมางเมินเหินห่างหาย

 • ดวงใจรวมเป็นหนึ่งแน่แม้ไกลกาย   ก่อความหมายสำคัญวันนี้เอย


นกขมิ้น

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เนรัญชรา


 • โอ้นกขมิ้นสีเหลืองอ่อน ถึงยามค่ำเจ้าจะจร นอนรังไหน

 • ท้องทุ่งนาสุมทุมพุ่มไม้ไพร ได้อาศัยชพักนอน แต่ก่อนมา

 • ค่ำนี้ เชิญเจ้า ปักษามาสู่เหย้า จะคอยเฝ้า ถนอมกล่อมรักษา

 • จงมาเป็น เพื่อนเล่นเจรจา ให้ตัวข้า หายเหงาเศร้าดวงมาน

 • หรือเจ้ามีคู่ชมภิรมย์ชิด ขอมิ่งมิตร เฉลยคำ ที่ร่ำขาน

 • ข้าจะได้ตัดอัคคีที่เผาลาญ มิให้ผลาญ จนชอกช้ำ ระกำทรวง


เพลง ปลาทอง เถา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลง ปลาทอง เถา


 • สามชั้น       ดวงแก้ว                           งามเพริศแพร้วประภัสร์รัศมี 

 •               เหลือจะหายากในธาตรี              แต่เคยมีในหล้ามาให้ชม

 •               ดอกเอ๋ย เจ้าดอกแส                เฝ้าชม้อยคอยแล

 •               มองชะแง้ไป่เห็นเอย 

 •               เคยอำลาจากจรตอนเช้าเช้า         ค่ำค่ำเล่าจะย้อนคืนหา

 •               ป่านนี้ยังมิมา                      ได้แต่โศกาคร่ำครวญ

 

 • สองชั้น       อันดวงแก้วจักรพรรดิจรัสโลก       ล้วนนำโชคสวัสดีสุขศรีสม

 •               ไม่โชติช่วงดังดวงแก้วแววภิรมย์    เลิศอุดมด้วยบุญคุณธรรม

 •               ดอกเอ๋ย เจ้าดอกจำปา             หอมรื่นมาทุกยามเอย

 •               พุทธชาด น้อยน้อย                เก็บมาร้อยบูชา

 •               รำลึกพระเมตตา                   ปกเกศาค่ำเช้าเอย

 

 • ชั้นเดียว       มวลดอกไม้ดาษดื่นล้วนรื่นรส     สีสวยสดแลอร่ามดูงามขำ

 •               ไม่ประเสริฐเลิศสะคราญบานประจำ เหมือนกลิ่นอบร่ำรำลึกน้ำคำหนหลังเอย

 •               พระเอยพัดอ่อนเอย                ไม่ดับร้อนหทัยเอย


ปิตุเรศมารดร

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สง่า อารัมภีร


 • ปิตุเรศมารดาให้กำเนิด

 • แสนประเสริฐกว่าใครในทิศา

 • ท่านถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกมา

 • บุตรธิดาควรจำรำลึกคุณ

 • เมื่อท่านแก่เฒ่าแก่ชราอย่าทิ้งทอด

 • เพราะท่านเลี้ยงเรารอดทั้งนำหนุน

 • หวังลูกยาเป็นผู้สืบสกุล

 • จะหาใครการุญเท่าไม่มี

 • ท่านรักใคร่ในบุตรสุดสวาท

 • ให้โอกาสศึกษามีศักดิ์ศรี

 • เมื่อลูกรักสบสุขสุดเปรมปรีด์

 • ด้วยอารีสุดแสนทั้งห่วงใย

 • บุญคุณท่านนั้นมีมากล้นเหลือ

 • ลูกที่เชื่อท่านชีวิตจิตแจ่มใส

 • ท่านเมตตาเรามาจน เจริญวัย

 • ได้อาศัยท่านสุขทุกทิวา


ไปไกล

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : นายประยูร เวชชประสิทธิ์


 • จากไปไกลสุดไกล เธอไปไหน ไม่ให้เห็น ทนทุกข์ เฝ้าลำเค็ญ มาเหินห่าง

 • รักร้างรา สุดจุอาลัยจาก ยามต้องพราก ละเมอหา ยอดรักในวิญญาณ์

 • ฉันใฝ่หา เมื่อลาไกล ยามนอนก็ฝันคิด ในดวงจิต โศกโฉน เมื่อตื่น ร้างยาใจ ดวงหทัย แสนจาบัลย์


พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 •      ทะเลเป็นเจ้าแห่ง             นทีมหันต์

 • ทิวะสุริยฉัน                       แจ่มจ้า

 • รัตติรัศมีจันทร์                    เรืองจรัส

 • สงฆ์ประมุขแห่งชาวหล้า            เหล่าผู้พึ่งบุญ

 

 •       ผู้ใหญ่ในแว่นแคว้น          คือรา ชาแล

 • ผู้บำบัดทุกข์ประชา                 ช่วยเกื้อ

 • เป็นประมุขนาครา                  ในรัฐ

 • ทรงทศพิธธรรมเอื้อ                ราษฎร์ให้สวัสดี


พระอาทิตย์ชิงดวง

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง


 •        รวมบรรเลงเพลงดนตรีที่เสนาะ            (ดนตรีรับ)

 •        จังหวะเหมาะสมทำนองก้องประสาน        (ดนตรีรับ)

 •        สายลมหวนอวลกลิ่นสุมามาลย์

 •        ชวนชื่นบานเมื่อสดับเพลงขับเอย

 • ดอกเอ๋ย เจ้าดอกสารภี หอมกลิ่นมาลี ไม่เว้นวายเอย/เจ้าดอกชมนาดกลิ่นหอมสะอาด

  ชวนรื่นรมย์เอย (ดนตรีรับ)

 •        เจ้าดอกลำดวนเอย                        (ดนตรีรับ)

 •        เจ้าดอกลำดวนเอ๋ย                        ชวนให้ชมเชย

 •        สังขยาเจ้าเอย                             ทั้งขนมตาล

 •        ทองหยิบฝอยทอง                         ล้วนแต่ของหวาน

 •        ช่างน่ารับประทาน                         เสียจริงเอย

 •        เจ้าขนมครองแครงเอย                    หม้อแกงขนมถ้วย

 •        ขนมชั้นขนมกล้วย                        กินด้วยกัน

 •        สามแซ่แช่อิ่ม                            ปลากริมไข่เต่า

 •        กล้วยแขกข้าวเม่า                        มาแบ่งปัน

 •        อร่อยทั่วกัน                              ทั้งวงเอย

 • ดอกเอย เจ้าดอกชมนาด อยู่ในวงปี่พาทย์ สบายใจเอย / น้ำเอ๋ย น้ำกรีนทีอยู่ในวงมโหรี สบายใจเอย


พัดชา – นางนาค – ขึ้นพลับพลา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงพัดชา - นางนาค – ขึ้นพลับพลา


 • พัดชา                  ยินเพลงร้องซร้องศัพท์ขับกล่อม 

 •                 จิตโน้มน้อมตามเสียงสำเนียงหวาน

 •                 ดนตรีมีประโคมประโลมลาน 

 •                 สอดบรรสานสวมร้องต้องหทัย 

 •                 ยามค่ำสนธยาราตรี

 •                 ฟังเพลงช้าอาจารย์เจริญใจ 

 •                 ชวนให้ชื่นชมภิรมยา 

 •                 รัชนีแจ่มแจ้งจรัสไข

 • นางนาค                ลุวาระวรฤกษ์เบิกดิถี 

 •                 เป็นวันที่อาจารย์ครบชันษา 

 •                 ขอเชื้อเชิญทวยเทพเทวดา 

 •                 จงมาอวยสวัสดิมงคล 

 • ขึ้นพลับพลา            ขออายุยืนยั่งทั้งวรรณะ 

 •                 เพิ่มพละสุขล้ำนำผล 

 •                 อยู่เป็นศรีคีตการบานใจชน 

 •                 อยู่คู่ดนตรีไทยไปนิรันดร์


ฟังเพลงกวี

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : พร พิรุณ


 • ขอเชิญฟังบทกวี ที่ในสวนหลวง ชมพรรณพฤกษ์ทั้งปวง พวงบุปผา

 • ยามสายัณห์พระพายชายพัดพา ชื่นอุรา ฟังเสียงเพลงบรรเลง บำเรอมธุรส

 • พจนารถประกาศขับ โสตสดับ หลงใหลจนใจเผลอ หลงว่าครู่

 • ดูซีค่ำ เสียแล้วเออ ได้เจอะเจอ สังสรรค์ ไม่ทันนาน

 • ถึงลาแล้ว ขออย่าให้ลาไปลับ วันหน้ากลับ ตามสัญญาที่ว่าขาน

 • ร่วมบำรุง สวนหลวง ด้วยดวงมาน ขอทุกท่าน สุขสม อารมณ์ปอง


เมนูไข่

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ


 • เมนูไข่เมนูไข่         อร่อยแท้อยากกิน

 • เมนูไข่เมนูไข่         อร่อยแท้อยากกิน

 • ไข่เค็มไข่ลวกทั้ง      ไข่หวาน

 • กับไข่ต้มสุกนาน      เยี่ยวม้า

 

 • เมนูไข่เมนูไข่         อร่อยแท้อยากกิน

 • ไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปาน    รสทิพย์

 • ไข่ไก่โอ้เอี่ยมอ้า       อร่อยแท้อยากกิน

 

 • เมนูไข่เมนูไข่        อร่อยแท้อยากกิน

 • เมนูไข่เมนูไข่        อร่อยแท้อยากกิน

 • เมนูไข่เมนูไข่        อร่อยแท้อยากกิน

 • เมนูไข่เมนูไข่        อร่อยแท้อยากกิน


ไม่ลืม

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : พนม เพชรสงคราม


 • จะจากกัน แล้วหนอ ขอลาก่อน ต้องจำจร จากไป

 • ใจคิดถึง แสนสงสาร น้องเจ้า เฝ้าระพึง

 • จิตคะนึง ถึงกัน ทุกวันคืน

 • แม้ยามนอน ก็ฝัน ถวิลหา

 • ในวิญญาณ์ อาลัย ใจสุดฝืน

 • แสนเทวษ เหลือล้ำ ทนกล้ำกลืน

 • ทุกทุกคืน คะนึง ถึงเธอเอย


ยามจาก

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 •        จะจากกันแล้วหนอ           น้ำตาคลอเมื่อจากจร

 • ใจพี่สุดอาวรณ์                      นิราศรอนร้างแก้วตา

 •        โอ้เห็นใจพี่บ้าง               เมื่อจำร้างพี่ใฝ่หา

 • ระบมตรมอุรา                      ชลนาหลั่งเนืองนอง

 •        หวนคิดถึงวันเก่า            วันที่เราเคียงคู่สอง

 • ความรักสมใจปอง                  สุขลำพองสองหทัย

 •        ยามนี้พี่ต้องจาก             จำต้องพรากสุดอาลัย

 • โอ้ว่าใจเอ๋ยใจ                      เจ้าปล่อยให้พี่ผวา

 •        จำจรจำลาแล้ว              เจ้าน้องแก้วพี่ขอลา

 • โปรดตอบด้วยวาจา                 ให้วิญญาณ์พี่ชื่นชม


รัก

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ


 • รักทะเล             อันกว้าง             ใหญ่ไพศาล

 • รักท้องฟ้า           โอฬาร               สีสดใส

 • รักท้องทุ่ง           ท้องนา              ดังดวงใจ

 • รักป่าเขา            ลำเนาไพร           แสนสุนทร

 

 • รักพฤกษา           รุกขชาติ             ที่ดาษป่า

 • รักปักษา             ร้องกู่                บนสิงขร

 • รักอุทัย              สว่าง                กลางอัมพร

 • รักทั้งรัต             ติกร                 ในนภดล

 

 • รักดารา             ส่องแสง             สุกสว่าง

 • รักน้ำค้าง            อย่างมณี            มีโภคผล

 • รักทั้งหมด           ทั้งสิ้น              ที่ได้ยล

 • รักนวลนาง           รักจน              หมดสิ้นใจ


รักร้าง

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : นคร ถนอมทรัพย์


 • โอ้ว่าความรักเอย            ไม่ชื่นเชยสมหทัย 

 • ยามรักร้างห่างไกล          ดวงหทัยน้องสุดตรม 

 • โอ้เราเคยชื่นชิด             ในดวงจิตมิระทม 

 • ยามห่างแสนระบม          ไม่ภิรมย์จิตอาลัย  

 • ไยพี่นี้มาจาก               ต้องมาพรากน้องไปไกล 

 • ช่างลืมเหมือนอุทัย         มาห่างไกลลืมนภา 

 • เมื่อพี่มาจากน้อง            ใจสุดหมองเศร้าอุรา 

 • ยามน้องห่างพี่ยา/มา        ในวิญญาณ์แสนจาบัล

 • ใจน้องยามนี้หนา           เหมือนท้องฟ้าไร้ดวงจันทร์ 

 • พี่หนีจากตัวฉัน            ปล่อยให้น้องเฝ้าระทม 


ลมพัดชายเขา - กล่อมนารี – สร้อยเพลง

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงลมพัดชายเขา ๒ ชั้น เพลงกล่อมนารี ๒ ชั้น และเพลงสร้อยเพลง ๒ ชั้น


 • ลมพัดชายเขา

 • โอ้วันใดมิได้พบประสบพักตร์               ราวหัวอกจะหักเสียให้ได้

 • แว่วสำเนียงเสียงเสนาะเหมาะหทัย          พาดวงใจรัญจวนหวนคำนึง

 • ฆ้องเคยคลอซอเคยสีปี่เคยเป่า             บัดนี้ไยเงียบเหงาเราคิดถึง

 • วันประสบพบหน้ายังตราตรึง               คราวนี้เรารำพึงเพียงเดียวดาย

 •  

 • กล่อมนารี

 • วันก่อนก่อนก็มาซ้อมกันพร้อมหน้า          ต้องจำจิตจากมาพาใจหาย

 • เคยร้องลำทำเพลงบรรเลงสบาย            ทั้งเครื่องสายปี่พาทย์ไม่ขาดเลย

 • ถึงเล่นผิดพลาดไปเพื่อนไม่ว่า              เราขัดมาเพื่อนเล่นล้อไม่รอเฉย

 • พอเพื่อนร้องเราบ้างเหมือนอย่างเคย        เพลงเฉลยข้อถามความในใจ

 • แว่วสำเนียงเสียงเสนาะเหมาะหทัย         พาดวงใจรัญจวนหวนคำนึง

 •  

 • สร้อยเพลง

 • ว่าหลงสนิทติดดนตรีที่ไพเราะ             เป็นคราวเคราะห์คลาดชมนิยมใกล้

 • หวามอุราน้ำตาก็ตกใน                    กลายเป็นไฟเผาร้อนรอนชีวี


ลอยกระทง

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • ลอยกระทง ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทง ลอยกระทง

 • เดือนสิบสอง         น้ำนอง             เต็มตลิ่ง 

 • เราชายหญิง         จัดกระทง          บรรจงไหว้ 

 • เทวดา              อารักษ์             คงคาลัย 

 • ดวงหทัย            เกษม              เปรมกมล 

 • ดวงพระจันทร์       วันเพ็ญ            เด่นกระจ่าง 

 • มองไปทาง          ธารา               ทุกแห่งหน 

 • กระทงน้อย         ลอยมา             ช่างน่ายล

 • ประชากร           ทุกคน             ก็เบิกบาน


แลจันทร์

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • ครั้นสิ้นแสง         สุริยัน         จันทร์กระจ่าง 

 • แสนอ้างว้าง         จิตใจ          เฝ้าใฝ่หา

 • น้ำค้างพรม          ลมพัด        กระพือมา 

 • เหมือนน้ำตา         ที่ไหล        ลงในทรวง

 • โอ้อกข้า             ยามนี้         ฤดีเศร้า 

 • นวลน้องเจ้า         ผ่องผุด        เรียมสุดหวง

 • เหมือนพระจันทร์    วันเพ็ญ       เด่นเต็มดวง 

 • กระต่ายห่วง         ชะแง้         แลดูเดือน


โลกปัจจุบัน

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : นคร ถนอมทรัพย์


 • โลกเราวันนี้ มักมีแปลกแปลก ผิดกับแรกแรก ที่โลกเกิดมา ตีกรามบ้านช่อง หอห้องโสภา

 • ตึกสูงเทียมฟ้า ปานแข่งดวงดาว นักปราชญ์ทั้งหลาย มากมาย คิดแต่ง

 • สร้างยานดัดแปลง ส่งขึ้นสู่หาว เดินทางไปมา เวลาไม่ยาว

 • เที่ยวไปทุกคราว ไม่มีทุกข์ทน การเจ็บการป่วย หมอช่วยให้หาย

 • เจ็บป่วยโรคร้าย ไม่ตายทุกคน แพทย์เก่งรักษา หยูกยาคิดค้น คนป่วยช่วยชนม์ ให้ดลสุขี

 • เครื่องเล่นมากมาย หลากหลายบันเทิง ดนตรีรื่นเริง ภาพยนตร์ก็มี

 • สำราญทุกอย่าง อย่าร้างความดี คนเราเดี๋ยวนี้ ชักหลงมัวเมา


วิหคเหินเถา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงวิหคเหินเถา


 • สามชั้น        โอ้ว่าเจ้าปักษาน่าเอ็นดู

 •                เจ้าโผผินอยู่ห้วงเวหน

 •                ไปว้าเหว่เซซังลำพังตน

 •                ทิ้งบ้านคนที่เคยพักพำนักนอน

 

 •                เจ้าเคยได้อยู่ดีมีที่รัก

 •                เหนแปลกนักไปใยในไพรสยอน

 •                เคยถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงอาทร

 •                แต่ยังอ่อนเยาว์วัยไม่กัน

 

 • สองชั้น        โภชนะจะหามีอยู่ที่ไหน

 •                ยังเหยี่ยวใหญ่ตัวร้ายคอยมหายขวัญ

 •                อันตรายนานาสารพัน

 •                ในไพรสัณฑ์เจ้าจะยากลำบากกาย

 

 •                แต่โลกนี้มีกมเป็นธรรมะ

 •                อิสระเสรีมีความหมาย

 •                ชีวิตเราล้วนเปล่าเปลี่ยวอยู่เดียวดาย

 •                สิ่งเบื้องหน้าท้าทายวิหคบิน

 

 • ชั้นเดียว       นภากาศกว้างใหญ่ไพศาลนัก

 •                พอลมบนร้องทักเจ้าปัษิน

 •                อุดมการณ์กระซิบสั่งดังใจจินต์

 •                ละแผ่นดินเหินฟ้ามุ่งหาดาว


ส้มตำ

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 • ต่อไปนี้จะเล่า                     ถึงอาหารอร่อย

 • คือส้มตำกินบ่อย                  รสชาติแซบจัง

 • วิธีการก็ง่าย                      จะกล่าวได้ดังนี้

 • มันเป็นวิธี                        วิเศษเหลือหลาย

 • ไปซื้อมะละกอ                    ขนาดพอเหมาะเหมาะ

 • สับสับเฉาะเฉาะ                   ไม่ต้องมากมาย

 • ตำพริกกับกระเทียม               ให้ยอดเยี่ยมกลิ่นอาย

 • มะนาวน้ำปลาน้ำตาลทราย         น้ำตาลปี๊บถ้ามี

 • ปรุงรสให้เยี่ยมหนอ               ใส่มะละกอลงไป

 • อ้อ อย่าลืมใส่                    กุ้งแห้งป่นของดี

 • มะเขือเทศเร็วเข้า                ถั่วฝักยาวเร็วรี่

 • เสร็จสรรพแล้วซี                 ยกออกจากครัว

 • กินกับข้าวเหนียว                 เที่ยวแจกให้ทั่ว

 • กลิ่นหอมยวนยั่ว                 น่าน้ำลายไหล

 • จดตำราจำ                       ส้มตำลาวเอาตำรามา

 • ใครหม่ำเกินอัตรา                ระวังท้องจะพัง

 • ขอแถมอีกนิด                   แล้วจะติดใจใหญ่

 • ไก่ย่างด้วยเป็นไร                อร่อยแน่จริงเอย


สมิงทอง - จำปานารี – ลมพัดชายเขาเถา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงสมิงทอง ๒ ชั้น เพลงจำปานารี ๒ ชั้น และเพลงลมพัดชายเขาเถา


 • สมิงทอง                 ชมดวงบุปผาพนาสณฑ์

 •                 เผยสุคนธรสรื่นชื่นเกสร

 •                 กระไรเลยมายากไร้ในดวงดอน

 •                 ห่างนิกรเขตเรือนอยู่เถื่อนไกล

 •                 ขอนำมาปลูกไว้ในสวนศรี

 •                 ในบุรีแจ่มแจ้งด้วยแสงไข

 •                 จะรับขวัญพวงผกามาลีไพร

 •                 มิปล่อยให้โรยร้างห่างจากเรา

 • จำปานารี                หรือเจ้ารักแดนป่ามิคลาคลาด

 •                 รุกขชาติยามเจ้าลับจะอับเฉา

 •                 จังหรีดหริ่งเรไรใจซบเซา

 •                 หมู่ภมรที่เคยเคล้าจะอาลัย


เสียดาย

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


 • เสียดายกาล         เวลา         พาใจเศร้า

 • เสียดายเรา          รักกัน        มั่นไม่หาย

 • เสียดายรัก          ภักดี         ที่มลาย

 • แสนเสียดาย        ไมตรี         มีต่อกัน

 • แสนเสียดาย        ความรัก      ที่ปักจิต

 • ยังครุ่นคิด          เฝ้านึก        ตรองตรีกฝัน

 • ยามรักร้าง          สร่างสุข       แสนจาบัล

 • เหมือนดวงจันทร์    ยามเมฆา     มาบดบัง

 • ยามแรกรัก         ปักใจ         ให้สุขี

 • ดวงฤดี             มีแต่          ถวิลหวัง

 • ยามรักโรย          โหยให้        ดุจดัง

 • พิภพพัง            ชาวโลก       โศกโศกา


หนาว

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : สมาน กาญจนผลิน


 • โอ้เหมันต์ นี้หนา พาใจเศร้า

 • สุดจะเหงา ในจิต คิดสงสัย

 • โอ้นวลน้อง แก้วตา ยอดยาใจ

 • เจ้าทำไม จากพี่ มิคืนมา

 • ยามลมหนาว พัดมา พาดวงจิต

 • ให้หวนคิด จิตคอย ละห้อยหา

 • แสนจะเศร้า หนาวใจ ดวงชีวา

 • หนาวกายา ไม่ร้าว เท่าหนาวทรวง


หวนคิด

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : นาวาอากาศเอกสมชาย ขาวสำอางค์


 • จำใจจำจากเจ้า ไปไกล ต้องคร่ำครวญฤทัย ร่ำร้อง

 • จำจรจากดวงใจ แสนโศก เศร้าแฮ

 • ดวงจิตคิดถึงน้อง แทบม้วยมรณา

 • จำใจจากดวงใจ สุดอาลัยหวนไห้หา

 • แสนเศร้าเฝ้าโศกา โอ้แก้วตาต้องลาไกล

 • คิดถึงแต่นวลน้อง ดวงจิตหมองเธอไปไหน

 • ยามห่างร้างยาใจ ดวงหทัย แทบม้วยมรณ์


อกทะเล

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลง อกทะเล


 • นี่ก็ล่วงเวลาเห็นช้าแล้ว

 • พระจันทร์แคล้วหลบลี้หนีหน้าหาย

 • ได้ฟังเพลงร้องเล่นเย็นใจกาย

 • เย็นพระพายพัดเอื่อยเรื่อยเรื่อยเรียง

 

 • ได้อยู่ใกล้ใจคลายทุกข์เป็นสุขศรี

 • จนดนตรีที่ได้ยินจะสิ้นเสียง

 • ตัวจากไปใจยังอยู่เป็นคู่เคียง

 • คอยมองเมียงพบกันวันหน้าเอย


อนงค์สุชาดาเถา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงอนงค์สุขาดา


 • สามชั้น       ที่จังหวัดอุรุเวลาประเทศ                 ในเขตเสนานิคมคฤหสถาน

 •               มีสตรีนามสุชาดานงคราญ               จำเนียรกาลครั้นนางจำเริญวัย

 •               กระทำการบวงสรวงแก่เทวา              ผู้สถิตพฤกษานิโครธใหญ่

 • สองชั้น       ปฐมครรภ์ขอบุตรสุดประเสริฐ            แม้นบังเกิดดังคิดไม่ผิดผัน

 •               จักถวายสิ่งล้ำค่ากว่าร้อยพัน              ในปีนั้นก็สมอารมณ์ปอง

 •               จึงอนงค์สุชาดาพร้อมข้าทาส              หุงมธุปายาสอย่างถูกต้อง

 •               นำถวายเทพไทที่ไทรทอง                 นางเพ่งมองเห็นพระศากยวงศ์

 • ชั้นเดียว      เข้าก้มกราบวันทนาพลางว่าวอน           ข้าได้พรพิสุทธิ์ดุจประสงค์

 •               ขอเทเวศร์รับเสวยสังเวยองค์             ดังได้จงเจตน์คิดอุทิศเอย


อาทร

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เนรัญชรา


 • หอมกลิ่นดอกไม้ ชายป่า ดึกแล้วหนา เรไรไม่ส่งเสียง

 • สายลมอ่อน พัดอยู่เป็นคู่เคียง พฤกษาเยง รายประดับรับราตรี

 • ใจมนุษย์ บางครั้งช่างสับสน เคยกังวล บางครั้งยังคิดหนี

 • อุปสรรคดังศิลา กั้นวารี หรือความดี ยุติธรรมนั้นคือเงา

 • แต่มีคนมากระตุ้น รุนให้สู้ เราจึงรู้สึกกาย หายเงียบเหงา

 • มองดูแล้วแววตา อาทรเรา ที่ยังเขลาไม่รู้ธรรม ประจำใจ

 • จันทรา…จะล่วงเลยลับฟ้า หรือไฉน วานคนบอก ที่เราเฝ้าห่วงใยคู่นิรันดร์


อาศิรวาทราชสดุดี

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงชมกลางดง เพลงลีลากระทุ่ม เพลงสะสม


 • ปี่พาทย์ทำเพลงฉิ่ง – ลา

 

 • ชมดงกลาง

 • ครั้นถึงจึงลงจากรถา                       จรลีเข้ามาถึงในสวน

 • บุปผชาติดาษผกามากมวล                  หลากล้วนบำรุงผดุงใจ

 • นาฏกรฟ้อนรำทำดนตรี                     บรรเลงดีจำเรียงเสียงแจ่มใส

 • จับบทละครขึ้นตอนใด                      ก็เล่นได้จนเห็นเป็นเรื่องจริง

 

 • ลีลากระทุ่ม

 • วรรณศิลป์นาฏกรรมค่าล้ำเลิศ               ดุริยะเกิดความไพเราะเสนาะยิ่ง

 • เล่นเรื่องโขนพระนางและยักษ์ลิง             เป็นขวัญมิ่งชาวประชามาช้านาน

 • ทั้งการช่างแต่เดิมของไทยนั้น                มีสิบหมู่ด้วยกันท่านเล่าขาน

 • ปัจจุบันได้แบบอย่างข้างโบราณ               บังเกิดงานศิลป์ที่น่าชม

 

 • สะสม

 • ได้ชื่นชมอุทยานและงานศิลป์                 ตั้งเจตน์จินต์เป็นปัญญาพาสุขสม

 • รำลึกพระคุณทูนเทิดประเสริฐอุดม            พระบรมราชานุสรณ์ขจรนาม

 • พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า             ขัตติยราชแห่งสยาม

 • พระเกียรติคงดำรงอยู่คู่เขตคาม              ทุกโมงยามอนาคตยศยืนยง


ไอยราชูงวงเถา

คำร้อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำนอง : เพลงไทยเดิม เพลงไอยราชูงวง ๓ ชั้น


ที่ลำเนาอรัญวาพนาเวศ

แถบประเทศเชิงผาศิลาไศล

รุกขชาติดงชัฏสะบัดใบ

ลมพัดไกวกิ่งสล้างช่างน่าดู

คณาสัตว์ที่อาศัยในไพรนั้น

มีหลายอย่างต่างพันธุ์ปนกันอยู่

โขลงช้างกินไผ่ใบดกยกงวงชู

จับกิ่งลู่ลงได้ใจสำราญ

 

อันพญาคชาชาติแกร่งกาจกล้า

เป็นเจ้าป่าสามารถอาจหาญ

อำลาถิ่นพนสนฑ์หนดงดาน

มาเฝ้าพระภูบาลผู้ผ่านเมือง

เป็นราชพาหนะพระทรงฤทธิ์

ต้องตั้งจิตคิดพระคุณนำหนุนเนื่อง

เรียนรู้หลักราชการงานประเทือง

ในใต้เบื้องบาทละอองให้ว่องไว

 

อ้ามิ่งมาตงค์ผู้คงบุญ

พิษณุพงศ์อดุลย์ยิ่งใหญ่

สมพระเกียรติอิสเรศราชัย

ประจักษ์ในคชลักษณ์งามนักเอย